De gemeenteraad kent tweedeklasser Patro Maasmechelen een toelage van bijna 174.000 euro toe om de nog openstaande facturen van de bouw van het gemeentelijk stadion te kunnen betalen. Na een lang, soms hoogoplopende discussie stemde de oppositie tegen.

Het stadion werd gebouwd met een toelage van de grindintercommunale IML, die daarvoor een begrensd budget van bijna 2.480.000 euro beschikbaar stelde en het complex meteen na de realisatie overdroeg aan het gemeentebestuur. Omdat vzw's de BTW kunnen recupereren, werd afgesproken dat Patro optreedt als de officiële bouwheer van het stadion.


Veel hogere kostprijs
Intussen blijkt dat de totale kostprijs van het stadion ongeveer 320.000 euro hoger ligt. Volgens schepen van Financiën Toto Imbornone (CD&V) zijn die meerkosten niet eens overdreven, vergeleken met andere openbare werken.

,,De betaling ervan komt niet op de agenda als de stijging geen tien procent bedraagt, wat hier niet het geval is. Dat dit dossier dan toch door de raad moet worden goedgekeurd, heeft te maken met de afspraak dat Patro bouwheer is. Ook is het een gevolg van het contract dat toen werd opgemaakt: dat is niet waterdicht.''

Imbornone verklaart de meeruitgaven voor een stuk door enkele niet voorziene, maar verplichte werken. Zo werd tijdens de bouwwerken een wet van kracht voor de legionellabestrijding, hetgeen aanpassingen vereiste van het sanitair. Ook voor de veiligheid moesten bijkomende werken worden uitgevoerd.

De gemeente besliste bij de bouw om zelf voor 620.000 euro omgevingswerken te betalen en om Patro voor hetzelfde bedrag een doorgeeflening toe te kennen voor het optrekken van een dienstgebouw. Patro kwam daar ruimschoots mee toe. De club heeft nog 148.736 euro over. Ze wil die gebruiken om een deel van de achterstallige facturen te betalen. Het saldo van 173.525 euro komt er via een toelage.

CD&V-fractieleider Patrick Palmers onderstreepte dat zijn fractie besliste het dossier goed te keuren, maar het met argusogen blijft opvolgen. VLD-oppositieleider Erik Kortleven beklemtoonde dat het stadion een symbooldossier is geworden gezien de moeilijke financiële situatie van de gemeentekas. ,,Daarom was afgesproken dat de 620.000 euro voor de omgevingswerken het maximum was. Onze fractie vraagt een volledige, gedetailleerde nota over de bestemming van de kredieten, zodat we dit kunnen afwegen tegenover het contract. Anders gaan we verder met dit dossier.''

Burgemeester Terwingen (CD&V) vond de vraag naar controle van de rekeningen volkomen terecht. ,,Ik ben ervan overtuigd dat de gemeenteontvanger en onze architect die alles controleerden, geen euro lieten betalen zonder verantwoording.''

In afwachting daarvan stemde de VLD alvast tegen. Dat deden ook Agalev en Vlaams Blok. (LCM)