De politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel krijgt tien fietsende hulpagenten. ,,Voor onze zone zijn 120 manschappen voorzien maar op dit moment moeten 80 mensen het werk van die 120 verzetten. De politieraad keurde de tien vacatures goed'', zegt Fons Heyvaert van de politieraad.

De zone AMOW hoopt zo de aanzet te geven om het kader op te vullen tot 120 politiemensen. Er zijn voortdurend openstaande vacatures in de politiezone. Veel agenten wijken uit naar zones dichter bij hun woonplaats.

De tien extra hulpagenten krijgen Merchtem als standplaats. Elke wijkagent wordt bijgestaan door een hulpagent. Bedoeling is om effectief tien mensen meer op straat te kunnen inzetten.

Hulpagenten zien vooral toe op parkeren, sluikstorten, dronkenschap, bouwkundige voorschriften. (JHW)