De Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) mag bepaalde bestuursdocumenten voortaan komen inkijken in het gemeentehuis. Jarenlang werd bijna elke aanvraag geweigerd. Het gemeentebestuur plooide onder de druk van minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen, die een regeringscommissaris naar Opwijk dreigde te sturen.

Het dispuut over ,,openbaarheid van bestuur'' sleept al drie jaar aan. De HOM vroeg inzage van het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentebestuur weigerde. Ook na advies van de bevoegde commissie bij Binnenlandse Zaken.

Van Grembergen vaardigde een ministerieel besluit uit om de HOM voldoening te schenken, maar de gemeente trok naar de Raad van State. Omdat het structuurplan inmiddels al in een definitieve versie gegoten is, deed het bestuur afstand van het geding. De HOM houdt echter vast aan bewust voorontwerp van 2000, ,,omdat dit nadien gewijzigd werd in functie van belangen die niets met goede ruimtelijke ordening of met het algemeen belang te maken hebben.''

De HOM wilde ook het fijne weten over inspraaksessies, vergaderingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het afschaffen van voetwegen. Het gemeentebestuur hield het been stijf, ook na een nieuw ministerieel besluit van de minister. Die dreigde uiteindelijk met ,,het uitoefenen van het dwangtoezicht'', met andere woorden het sturen van een regeringscommissaris met andere woorden.

Een doorslaggevend argument voor de gemeente om bakzeil te halen. De HOM is voortaan welkom op het gemeentehuis. Voorzitter Ingo Luypaert en bestuurder Maurice Willocx zijn gematigd tevreden. ,,We beschouwen dit als een positieve evolutie, maar de raadpleging van bestuursdocumenten hangt nog te veel af van de aanwezigheid van bepaalde ambtenaren. Als ze er niet zijn, worden afspraken niet nageleefd en uitgesteld.'' (EGO)