Meester Reinhilde Wijns, advocate van OCMW-voorzitter Roger Roobaert, reageerde gisteren op de heisa die er de jongste dagen opnieuw losbrak in Halle rond het OCMW. Onder meer vroeg de Sp.a-fractie in de OCMW-raad op 26 mei nog het ontslag van de Halse OCMW-voorzitter omdat volgens de Sp.a zijn persoon onderwerp zou uitmaken van een klachtendossier. ,,Onzin'', reageren Reinhilde Wijns en Roger Roobaert.

,,Tot op heden hebben we geen weet van een strafrechtelijk onderzoek en evenmin van een gefundeerd klachtendossier. De OCMW-voorzitter werd nog niet geconvoceerd. Aan de provinciegouverneur werd meermaals naar concrete feiten en data gevraagd maar alles blijft in het vage. We weten dan ook niet waarover deze klachten allemaal gaan. We stellen ons zelf de vraag of er wel een strafrechtelijk onderzoek bestaat'', aldus nog Reinhilde Wijns.

De advocate en Roger Roobaert besluiten dat de hele heisa van de jongste dagen alles te maken heeft met pesterijen, beschadigingen en intimidatie en wijzen enkele oppositieleden met de vinger. Ze overwegen op hun beurt klacht tegen hen in te dienen. (IDH)