Het Antwerpse gerecht bezorgde gouverneur Camille Paulus een tussenstand over de gerechtelijke onderzoeken, waarbij Patrick Janssens' naam zijdelings valt. In drie onderzoeken vonden de speurders niets bezwarend tegen de latente burgemeester. Het vierde onderzoek, naar Telepolis, heeft nog deze zomer nodig voor het kan afgesloten worden. Het nieuwe rapport brengt het dossier in een stroomversnelling, met druk overleg op alle niveaus. Vandaag wordt een scharniermoment, waarbij Detiège beslist over haar ontslag en gouverneur Paulus ontmoet.

Zoals onze krant vorige vrijdag ontvouwde, zitten drie van de vier onderzoeken waarbij Patrick Janssens' naam zijdelings valt in een eindfase. De ondertussen afgeblazen verkoop van het SP.A-hoofdkwartier, de mensenhandel bij Cipal of gesjoemel bij de stads-vzw Soma; de speurders vonden geen bezwarende elementen tegen Patrick Janssens.

Het vierde onderzoek, naar de stedelijke telecom- en computerdochter Telepolis, vergt nog wat extra tijd. En zou ten vroegste deze zomer afgerond worden. Dat bevestigen welingelichte bronnen.

Het Antwerpse gerecht bezorgde deze nieuwe stand van zaken officieel aan gouverneur Camille Paulus. Die, net zoals het parket, elke commentaar op de inhoud van dit document weigert.


Nog geen vacature voor burgemeester
Deze nieuwe stap zorgde meteen voor druk overleg op alle niveaus. Zo telefoneerde gouverneur Camille Paulus gisteren met bevoegd Vlaams minister Paul Van Grembergen (Spirit). Paulus kon alleen bevestigen dat er bijkomende informatie van het gerecht was. Maar zolang burgemeester Leona Detiège (SP.A) haar ontslag niet geeft, is er geen vacature voor een burgemeester. En is de voordracht van Patrick Janssens dus eigenlijk zonder voorwerp .

Detiège ontmoette gisteren gouverneur Paulus, op een vergadering over de werken aan de Ring. Daarvoor hadden beiden een geïmproviseerde tête-á-tête van een kwartiertje. Beiden wilden daar achteraf niets over kwijt. Vandaag bespreken ze opnieuw de situatie, waarbij de kans groot is dat Detiège haar ontslag geeft. Voor dat aanvaard wordt, volgt trouwens eenzelfde procedure waarbij gerecht en gouverneur een advies moeten formuleren voor Vlaams minister Van Grembergen. Na de ontslagbrief van Detiège, herstart de Antwerpse coalitie opnieuw de aanstelling van Patrick Janssens.

Het Vlaams Blok maakte enkele maanden geleden al bekend ook een kandidaat-burgemeester voor te dragen: Filip Dewinter. Die maakt echter geen enkele kans.


Er heerst een burgemeesters-vacuüm
Binnen de SP.A staan alvast niet veel mensen te springen om te wachten met de procedure, tot ook het Telepolis-onderzoek in augustus afgesloten is. Want nu heerst toch een soort burgemeesters-vacuüm, waarbij Detiège uitbolt en niet meer voluit gaat. Bij sommige vergaderingen van de Bende van 4, wordt ze zelfs niet betrokken. En de latente burgemeester Patrick Janssens blijft bewust buiten de schijnwerpers om de procedures niet ingewikkelder te maken.

Deze namiddag legt Patrick Janssens de eed af als parlementslid. Ook Detièges dochter Maya neemt als eerste opvolgster plaats in de nieuwe kamer. (KRG)