Het Mechelse schepencollege verklaart 26 betrekkingen in het operationele kader van de politie vacant. 21 agenten hebben recent een mutatie aangevraagd, waarvan zes intern. Volgens het Vlaams Blok loopt het politiekorps langzaam maar zeker leeg. ,,Nonsens'', zegt burgemeester Somers. ,,De getalsterkte neemt toe.''

Een jaar geleden al verkondigde het Blok dat de te hoge werkdruk en de perikelen rond de politiehervorming zorgen voor een leegloop bij de Mechelse politie.

,,We krijgen gelijk, want amper een jaar later vragen alweer 27 Mechelse agenten hun overplaatsing aan'', zegt fractieleider Frank Creyelman. ,,Opmerkelijk is dat zelfs inspecteurs met meer dan twintig jaar dienst het korps verlaten om in naburige gemeenten aan de slag te gaan. Ik ontvang geregeld berichten over oudere wijkagenten die willen afhaken omdat ze ingeschakeld worden voor opdrachten waartoe ze fysiek niet meer in staat zijn.''

De politietop spreekt de cijfers van het Blok tegen. ,,Het klopt dat 27 personeelsleden recent een mutatie hebben aangevraagd'', zegt commissaris Maurice Dommicent. ,,Maar bij zes daarvan gaat het om een interne overplaatsing naar een andere dienst, en er zijn ook zes burger-personeelsleden bij. Dat brengt het totaal aantal agenten dat weg wil op slechts 15. Uiteraard ligt de werkdruk in een centrumstad als Mechelen hoger dan in landelijke gemeenten. Maar als agenten een overplaatsing aanvragen, is dat ook vaak om andere redenen. Omdat ze dichter bij huis willen werken bijvoorbeeld, of in een gespecialiseerde eenheid als de groep Diane.''

Om de getalsterkte van het korps op peil te houden, verklaart het stadsbestuur 26 plaatsen vacant. Er komen ook zeven nieuwe vacatures voor het administratief en logistiek kader.

,,Met die maximale vacantverklaring toont de Mechelse politie aan dat ze het operationeel kader (bepaald op 268 agenten, nvdr) volledig wil opvullen'', zegt Dommicent. De kritiek van het Blok dat de vacatures wel mooi ogen maar in de praktijk nooit worden opgevuld bij gebrek aan voldoende kandidaten, wuift de commissaris weg.

,,Voor de elf vacatures uit de vorige cyclus hebben we al 16 externe kandidaten'', aldus Dommicent. Volgens burgemeester Bart Somers poogt het Vlaams Blok met beweringen over de 'leegloop' van het korps enkel de Mechelse politiek te destabiliseren.

,,De getalsterkte van de politie neemt niet af, maar toe'', aldus de burgemeester. ,,En wat de demotivatie binnen het korps betreft: over alle problemen wordt zowel syndicaal als informeel overlegd. Dat het korps goed functioneert, blijkt trouwens uit de voorzichtig dalende tendens in de criminaliteitscijfers.'' (SCS)