Het stadbestuur bouwt in 2005 een groots feest rond de twee Mechelse vrouwen Margareta van York en Margareta van Oostenrijk. Een prestigieuze tentoonstelling, theatervoorstellingen, concerten, straatfeesten en andere evenementen moeten zoveel mogelijk Mechelaars bij het gebeuren betrekken. Prijskaartje: drie miljoen euro, waarvan één miljoen voor rekening van de stad. De Leuvense kunstwetenschapper Kris Callens is aangetrokken als intendant.

Mechelen heeft een bijzondere band met de twee Margareta's. Margareta van York, zuster van de Engelse koning Edward IV, koos in 1477 Mechelen als woonplaats. In haar paleis in de Keizerstraat huist momenteel de stadsschouwburg. Dertig jaar later kwam ook haar stief-kleindochter Margareta van Oostenrijk zich in de Dijlestad vestigen. Als landvoogdes en opvoedster van de latere Keizer Karel bepaalde zij in belangrijke mate de Europese politiek tijdens de eerste helft van de 16de eeuw.

Om de Mechelaars de kans te geven die rijke periode uit de geschiedenis van hun stad opnieuw te beleven, bouwt het stadsbestuur in 2005 een groot feest rond beide dames. Centraal staat de publieksvriendelijke tentoonstelling ,Dames met klasse', die de unieke en mondiale betekenis van de Margareta's zal duiden. Elk thema in de expo wordt vertaald naar het hedendaagse Mechelen, waar theaters, muziekgezelschappen, kunstenaars, musea, verenigingen en stadswijken er een echt 'feest' van maken.

,,Onze ambitie ligt hoog. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Mechelaars bij het evenement betrokken worden, net zoals bij de Keizer Karelfeesten'', zegt schepen van Cultuur Frank Nobels. ,,Het precieze programma moet nog ingevuld worden, maar een volksfeest op de vernieuwde Grote Markt behoort tot de mogelijkheden.''


Topevenement Toerisme Vlaanderen
De stad roept voor de organisatie van het project een nieuwe vzw in het leven onder de naam 'Mechelen, stad in vrouwenhanden'. Het budget voor het evenement wordt geraamd op drie miljoen euro. Eén miljoen daarvan komt van de stad, de rest moet worden bijgepast door de Vlaamse Gemeenschap, de provincie en privé-sponsors.

,,Uit contacten met Toerisme Vlaanderen is gebleken dat men het project erg genegen is en het als topevenement wil opnemen'', zegt Frank Nobels. ,,Voorlopig is voor 2005 nog geen enkel ander topevenement geprogrammeerd. Dat stemt ons hoopvol voor de broodnodige Vlaamse subsidies.''

Om te vermijden dat het feest ontaardt in een financieel debacle zoals de Keizer Karelfeesten, wordt de organisatie gecentraliseerd bij een beperkte groep specialisten.

Als intendant heeft de stad de Leuvense kunstwetenschapper Kris Callens aangetrokken, die eerder tekende voor de tentoonstelling 'Meesterlycke Middeleeuwen' in Leuven.

Tussen haakjes: voor de samenstelling van de vzw 'Mechelen, stad in vrouwenhanden' is de politieke fracties gevraagd zoveel mogelijk vrouwelijke raadsleden af te vaardigen.