Het studiebureau Miplan start woensdag met de boringen voor het beschrijvend onderzoek in de kleiputten van de nv Laeremans. De kleiputten aan de Westmeerbeeksesteenweg werden eerder al onderzocht op de aanwezigheid van giftige stoffen. Omwonenden vreesden dat het aantal leukemiegevallen in de buurt te wijten kon zijn aan gif in de putten.

In het oriënterende onderzoek werd een lichte normoverschrijding van polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) ontdekt. Het onderzoek dat nu volgt is een meer gedetailleerd onderzoek op de plaatsen waar PAK's werden ontdekt. Dat zijn stoffen die worden gerelateerd aan halfverbrande producten zoals asfalt, roofing en steenkool


Strengste norm
Een vertegenwoordiger van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zag in maart op basis van het eerste onderzoek nog geen verband met de leukemiegevallen. OVAM kijkt toe op het verloop van het onderzoek. ,,De concentraties van PAK's die werden ontdekt zijn echter niet van dien aard dat er onmiddellijke actie moet ondernomen worden. Het bodemonderzoek is getoetst aan de strengste norm, namelijk de landbouwnorm. De industrienorm ligt 600 keer hoger dan de landbouwnorm en is nergens overschreden'', klonk het toen bij OVAM. (JGH)