De gemeentelijke basisschool van Pollinkhove krijgt een nieuwe speelplaats. ,,Niets bijzonders natuurlijk, en toch'', zegt Martin Delva, voorzitter van het oudercomité, ,,wij knappen het werkje helemaal met vrijwilligers op. Dat is toch een beetje uniek. En die speelplaats, dat wordt werkelijk iets heel moderns.''

,,We waren het er al lang over eens: hier moest een nieuwe speelplaats komen'', aldus Martin. ,,Langzaam rijpte het idee om een eigen concept uit te werken, met inspraak van kinderen, ouders en leerkrachten, en dat idee ook zelf uit te voeren. Kost twee keer minder dan het karwei uitbesteden en nu zal het ook iets van onszelf zijn. We hebben ook geen zin om jaren te wachten op overheidssubsidies. Het gaat tenslotte om onze eigen kinderen.''

Er werd een werkgroep en een begeleidingsteam samengesteld. Zo'n 50 vrijwilligers gaf al hun naam op, met een vaste kern van een 15-tal mensen en enkele gemeentelijke werklieden. Volgende maandag beginnen ze er aan.


Kindvriendelijker
De speelplaats moet vooral kindvriendelijker worden. Ze wordt ingedeeld in een rustige en een actieve helft, gescheiden door een haag. In het actieve deel komen een balsportterrein en een veld in dambordstructuur. Er is ook plaats voor een klein podium, waar een jarige gevierd kan worden of opdrachten meegedeeld. Het rustige gedeelte krijgt een zone met hang- en leunpalen, een hinkelveld, een fontein, een 6-hoekige muurzitbank met middenin een dakplataan en een cirkel van 12 stapstenen, waar ook de klok kan worden aangeleerd. Een stuk omheiningsmuur verdwijnt voor meer uitzicht op het landschap en er komt een luchtiger afdak.

De kosten, toch zo'n 20.000 euro, worden gedragen door de gemeente, de oudervereniging en Cera-foundation. Tegen eind augustus moet de speelplaats klaar zijn.

In het dorpschooltje zitten 25 kleuters en 50 lagere graadskinderen.