De Rumbekenaars maken zich zorgen over de toegankelijkheid van het centrum. ,,Het centrum beschikt nog altijd niet overal over veilige brede voetpaden. Vooral de Rumbeeksesteenweg en Louis Leynstraat kampen met mankementen'', stelt ACW vast. Een prikactie moet op zaterdag 14 juni het stadsbestuur ervan overtuigen de problemen op te lossen, in dit jaar voor personen met een handicap.

Straatbewoners, senioren, de gehandicapte bewoners van Molenreke en de lokale ACW-afdeling zetten de schouders onder de geplande prikactie. Op zaterdag 14 juni nodigen zij de plaatselijke overheid voor een wandeling in het Rumbeekse centrum uit. Afspraak om 14 uur in de Kloosterstraat. ,,In een rolstoel ervaart zij aan den lijve de toegankelijkheid en de kwaliteit van de voetpaden in het Rumbeekse centrum. Aan de eindmeet wordt een rapport met de opgedane ervaringen overhandigd aan de lokale beleidsverantwoordelijken. Een grote opkomst moet het belang van onze eisenbundel onderlijnen. Daarom is iedereen welkom op de prikactie'', verduidelijkt Nathalie Smets van Molenreke. De initiatiefnemers zetten al een reeks wensen op papier. Het huiswerk houdt de wandeling in goede banen. Bovenaan de verlanglijst staat een vernieuwing van de Rumbeeksesteenweg. ACW-voorzitter Dirk Lievens: ,,De drukke invalsweg is een gewestweg en de stad hield daarom steeds de boot af. Eind dit jaar krijgt de stad zeggenschap over de Rumbeeksesteenweg.''

,,De stad kan vanaf dan de invalsweg vernieuwen. Wij wensen dat zij daar vlug werk van maakt en volgend jaar al centen reserveert voor het project. Bij de verhoopte vernieuwing van het wegdek en de voetpaden dient men optimaal rekening te houden met een vlotte passage voor rolstoelgebruikers. Speciale aandacht moet ook gaan naar het verwijderen van obstakels zoals lantaarnpalen.'' De actievoerders pleiten tevens voor een dringende opknapbeurt in de Louis Leynstraat. ,,Wij gebruiken er bij voorkeur de straat. Dat is inderdaad niet veilig. Maar wij komen er minder hindernissen tegen dan op het voetpad. De achterwielen van onze rolstoelen lopen bovendien vast op de slechte betegeling van de voetpaden.''


Duidelijke wegmarkering
,,De verkeerssituatie op het kruispunt Rumbeeksesteenwag/Louis Leynstraat is chaotisch en onoverzichtelijk. Vanuit vijf straten arriveren daar wagens. Wij weten soms niet wat precies te doen om veilig over te steken'', klagen de bewoners van Molenreke. In het Rumbeekse centrum werd halfweg 1992 een zone 30-regeling operationeel.

ACW-voorzitter Dirk Lievens: ,,Ruim tien jaar later zijn nog altijd een aantal proefopstellingen niet definitief uitgevoerd, zoals de asverschuiving aan de Hoogstraat/Blommestraat. En de aanduiding van het zone 30-gebied kan veel beter. Hetzelfde voor de voorrangsregels binnen het zone 30-gebied. Meer en duidelijke wegmarkeringen moeten de automobilisten ook attent maken op de specifieke verkeerstoestand in de schoolomgevingen. De verkeersveiligheid en toegankelijkheid van Rumbeke verdienen evenveel aandacht van de lokale overheid als in Roeselare.'' (HWR)