De bomen op het historische Plein van Kaprijke zijn kerngezond. Dat is gebleken uit een onderzoek dat gevoerd werd door de vereniging van openbaar groen. Minder goed is het gesteld met de bodem van het Plein. Voertuigen zullen er voortaan van geweerd moeten worden.

,,We hebben onze kastanjes eens grondig laten onderzoeken'', vertelt schepen Marc De Waele. ,,De vereniging van openbaar groen, waar de gemeente bij aangesloten is, heeft een schitterend rapport kunnen afleveren. Alle bomen, op twee na, verkeren in blakende gezondheid. Eéntje staat er dood en de andere is aan het zieltogen. Maar mits een aangepaste behandeling is hij zeker nog te redden.''

,,Meer problemen hebben we met de bodem'', aldus Marc De Waele. ,,Graag hadden we de grasmat wat vlakker gemaakt, maar daar kan momenteel geen sprake van zijn. De bodem is te vast aangedrukt geraakt in de loop der jaren. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat we hieraan kunnen doen. Ondertussen hebben we de raad gekregen om zo weinig mogelijk verkeer toe te laten op het Plein. Tevens zoeken we naar een oplossing voor de wateroverlast die er dikwijls heerst. Een verticale drainage behoort tot de mogelijkheden, ook al moeten we daar heel omzichtig mee omspringen. (WET)