De 48-jarige man die herhaaldelijk brand stichtte in de sociale wooncomplexen aan het Rabot, blijft voorlopig in voorhechtenis. Dat besliste de raadkamer. Reinhard Van Hecke, zijn advocaat, tekent daartegen geen beroep aan.

Ondertussen wordt iets duidelijker waarom de man tussen november 2002 en zijn aanhouding eind mei zeven keer brand stichtte. ,,Hij handelde uit frustratie. Hij vindt zichzelf te kort geschoten, zowel op professioneel gebied, als op persoonlijk vlak'', zegt zijn advocaat.

De pyromaan woont in bij zijn grootmoeder die een woonst betrekt in het sociale woningencomplex De Hemptinne aan de Opgeëistenlaan. Hij zorgde dag in dag uit voor haar en verwaarloosde daardoor zichzelf. Hij wist niet dat er observatiecamera's hingen om de dader van de brandstichtingen te vatten. Een psychiatrisch verslag zal meer duidelijkheid moeten brengen over de geestestoestand van de man. (KVDS)