De langdurige werkloosheid in Vlaanderen mag dan gedaald zijn, het aantal werklozen met een uitkering steeg in 2001 met 6,8 procent tot 124.832. Het totaal aantal werkzoekenden -- met én zonder uitkering -- nam met 12,5 procent toe tot 179.566.

Vooral in de regio's Leuven en Vilvoorde werd een sterke stijging van de werkloosheid genoteerd (zie hiernaast) .

De jongerenwerkloosheid neemt ook sterk toe. ,,Jongeren zijn het eerste slachtoffer in een economische crisis'', aldus minister Landuyt. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen (UVW's) jonger dan 25 steeg in 2001 in Vlaanderen met 3.513 tot 20.958.

Vooral hooggeschoolde jongeren, in Vlaams-Brabant goed vertegenwoordigd, delen in de klappen. (JHW)