Twaalf INWONERS van het Bewonersplatform Sint-Pieterswijk zijn present op de afspraak in het enige café dat de wijk nog telt, het Pavillon Belge. ,,Je ziet: op ons kun je rekenen'', zegt Roger De Wijze. Het Bewonersplatform wil een link vormen tussen de bevolking van de wijk en het gemeentebestuur.

Samenlevingsopbouw Westhoek startte in maart vorig jaar een project wijkontwikkeling Sint-Pieter, in het kader van het SIF-beleidsplan. ,,Wij wilden zo de leefbaarheid van de wijk verhogen'', zegt projectverantwoordelijke Björn Pollentier.

,,We richtten inmiddels een bewonersplatform op, met de naam ,Woonkern Sint-Pieterswijk De Panne'. Dat moet initiatieven ontwikkelen voor de buurt en voorstellen signaleren naar het beleid. We hielden een eerste bewonersvergadering, waar de resultaten van een enquête over de wijk aan bod kwamen. Ondanks de aanvankelijke scepsis kwam er veel volk op af. En ook heel het schepencollege was present.''

Het platform telt voorlopig 22 bewoners, die de problemen van hun wijk in werkgroepen bestuderen en aankaarten bij het gemeentebestuur. De thema's variëren van veiligheid over ruimtelijke ordening tot sociale contacten tussen de bewoners. ,,Op ons kunnen ze rekenen. Wij vertegenwoordigen zo'n 300 gezinnen, of 728 mensen'', zegt Roger De Wijze. ,,We hebben op de eerste vergadering al meteen komaf gemaakt met de vaak gehoorde benaming Sint-Pieters-kwartier. Wij vormen een wijk, niet een achterbuurt'', aldus Michel Bossant.

,,We hebben hier nog één café, maar ook een kerk en twee scholen. De laatste winkel ging vorig jaar wel dicht'', aldus Patrick d'Alleine. ,,Wij zijn geen feestcomité en vormen ook geen klachtenbank. We zien het vooral positief. Natuurlijk zijn er hier problemen. En die verschillen van straat tot straat. De Elisabethlaan kan bijvoorbeeld veiliger. Veel chauffeurs gebruiken die als sluipweg naar de Veurnestraat. Maar hier staan ook twee scholen. Wij zullen voorstellen om het snelle verkeer af te remmen.''

,,In de Adinkerkelaan doen veel hondjes hun behoefte in het gras, op weg met baasje naar het bos. Ook dat probleem willen we aankaarten'', zegt Liliane Calcoen. ,,Het is goed dat iedere straat een vertegenwoordiger heeft in het platform.''

,,Er is duidelijk nood aan communicatie'', weet Will Vansteene. ,,Veel mensen zitten hier in de zomer nog buiten op straat. Ondanks de tv.'' ,,Als 't over de eigen buurt gaat, krijg je meestal goede reacties. We merken dat nieuwe bewoners die zich aanvankelijk maar moeilijk integreerden, aan dit initiatief wel willen meedoen'', aldus Björn Pollentier. ,,Zo'n Bewonersplatform werkt duidelijk drempelverlagend'', besluit Johan Cornelis.

  • Als aanzet voor een goed sociaal contact in de wijk, geeft het bewonersplatform op zaterdag 5 januari om 11 uur een nieuwjaarsreceptie in de sportzaal van de Westhoekscholen (KTA) aan de Elisabethlaan. Het gemeentebestuur zorgt voor gratis drank.