Pilckem RIDGE is een symbool voor ons, Britten. Hier stierven op 31 juli 1917 12.000 Britten en vielen 32.000 gewonden. Dit authentiek bewaarde landschap verdient internationale erkenning en mag niet worden doorkruist door de A19. Ik vraag het Britse parlement en de regering om druk uit te oefenen op de Vlaamse en Belgische autoriteiten om hun plannen aan te passen en Pilckem Ridge te ontzien'', aldus Lord Faulkner of Worcester, gisteren tijdens een bezoek in de Ypres Salient.

Het SP.A- en VLD-voorstel tot doortrekking van de A19 stuit op fel verzet. Beide partijen willen tussen Sint-Jan (het huidige eindpunt van de A19) en Steenstraete (bij Boezinge) de A19 doortrekken zoals gepland op de gewestplannen.

,,Zo'n doortrekking zou dwars door Pilckem Ridge lopen, eerst honderden meters parallel en op de Britse linies, daarna op de Duitse stellingen. Het laatste gevrijwaarde deel van de Ieperboog zou er meteen moeten aan geloven. Dit kan en mag niet want er is een alternatief'', aldus Agalev-senator Michiel Maertens die ook de hulp van de Britten inriep. Hij informeerde de Britse koningin, ministers, de Britse leden van de Commonwealth War Graves Commission en alle parlementsleden en kreeg twintig reacties.

Lord Faulkner of Worcester, lid van het Britse Hogerhuis voor Labour, bracht gisteren een bezoek aan de site: ,,Deze site is nog zo goed als authentiek en dat moet zo blijven. Jaarlijks bezoeken 150.000 tot 200.000 Britten deze regio, kinderen en kleinkinderen van de Britse soldaten die hier in 1915 of '17 sneuvelden. Deze Pilckem Ridge, symbool voor de bloedige derde Slag om Ieper die honderdduizenden slachtoffers kostte, verdient een erkenning als werelderfgoed. Op 21 januari vraag ik de Britse regering om een standpunt in te nemen en druk te zetten op de Belgische en Vlaamse overheid om deze site te vrijwaren. Ik hoop op steun van het Britse parlement en de Britse publieke opinie'', aldus de Lord, wiens schoonvader in het Ieperse vocht en ongedeerd naar huis terugkeerde.


Diksmuidseweg
Agalev noemt Pilckem Ridge het koninginnenstuk in de strijd tegen de doortrekking van de A19. De groene partij stelde zowel in de commissie mobiliteit als cultuur van het Vlaams parlement vragen over het voorgestelde tracé. Op vraag van Johan Malcorps antwoordde minister Steve Stevaert: ,,Er is nog niets beslist. Dit tracé kan niet zonder een wijziging in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het juiste tracé moet nog worden vastgelegd.''

,,We kunnen niet om Pilckem Ridge heen'', deelde minister Paul Van Grimbergen aan Frans Ramon mee. Van Grembergen onderzoekt of de oorlogssite als historisch erfgoed wordt beschermd en zelfs opgenomen wordt in het dossier dat bij de Unesco wordt ingediend. Deze week kreeg Monumenten en Landschappen de opdracht om te onderzoeken of Pilckem Ridge zo'n bescherming waard is. Piet Chielens lichtte trouwens gisterenmiddag in Ieper een medewerker van M&L in terwijl Faulkner de pers te woord stond.

Agalev stelt als alternatieve verbinding tussen Sint-Jan en Steenstraete de bestaande Diksmuidseweg voor. Mits grondige aanpassingswerken kan die weg als een volwaardige autoweg fungeren, met een minimum aan grondinname.