Ruim 300 mensen stuurden een brief naar het gemeentebestuur. Daarin vechten zij de voorlopige bescherming van woning Maes in de Bruggestraat in Oedelem aan. Het gaat telkens om dezelfde standaardbrief, die uitgaat van het Studie en Actiecomité Beernem. Gemeenteraadslid Henk Vanthournout, die in de raad van bestuur van de Interbrugse Bouwmaatschappij -- bouwheer van het sociaal inbreidingsproject op de site van de Oude Melkerij -- zit, stelde de brief op.

In het najaar van 2001 kondigde de monumentenvereniging Dorpszicht met trots aan dat ze de voorlopige bescherming van woning Maes had verkregen. Dit doorkruist de plannen van de Interbrugse Bouwmaatschappij, die de woning wil slopen om een project van 30 sociale huurwoningen met ondergrondse parkeergarage en binnenplein te kunnen realiseren. Dat deze voorlopige klassering (waardoor de uitvoering van het woningproject met minimum een jaar wordt verdaagd) op zoveel weerstand stuit, is vrij verrassend.

In het bezwaarschrift wordt gewezen op de grote nood aan sociale huurwoningen in de Oedelemse dorpskern. Het project van de Interbrugse Bouwmaatschappij is ,,een schoolvoorbeeld'' van hoe dit gerealiseerd kan worden. Het behoud van woning Maes zou belemmerend werken.

Zo komen de pleinfunctie en de woonkwaliteit ernstig in het gedrang. Vooral de huurder van appartementen langs de westzijde van het project zouden uitkijken op de lelijke achtergevels van de woningen 6 en 8 langs de Bruggestraat. Ook de verkeersveiligheid zou eronder lijden. Het uitrijden van de ondergrondse parking zou bij behoud van het huis Maes levensgevaarlijk zijn, en het ultrasmalle voetpad is al sinds jaar en dag onveilig voor voetgangers en schoolgaande kinderen.

In het bezwaarschrift wordt ook de vrees uitgedrukt dat uitstel van het project door de voorlopige bescherming van huis Maes misschien wel afstel kan betekenen. De meerkost van een project waarin de beschermde woning Maes geïntegreerd wordt, moet opnieuw worden aangevraagd bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Dat is niet evident. Deze meerkost zou, als het project wel gerealiseerd kan worden, aan de huurders doorgerekend worden.


Foutief
Schepen voor huisvesting Johan De Rycke tilt zwaar aan het feit dat in de beschermingsaanvraag van vzw Dorpszicht schijnbaar onvolledige, zelfs foutieve informatie verstrekt wordt. Zo beschikt hij over documenten uit het kadaster die bewijzen dat woning Maes pas uit de 19de eeuw stamt en dat de gevel er anno 1909 nog helemaal anders uitzag. Oud fotomateriaal zou dat bevestigen.

Bovendien kocht de Interbrugse Bouwmaatschappij eerst de woning nummer 6 aan (met de fraaie gevel) met de bedoeling ze te integreren. Pas later, na de aankoop van huisnummer 8 (waar vroeger een frituur stond) werd het project uitgebreid en stond de woning in de weg.

Het schepencollege moet nu advies uitbrengen aan het ministerie van Monumenten en Landschappen, maar zal daarin wellicht de opinie verdedigen dat ter wille van het openbaar nut de woning moet verdwijnen. De meer dan 300 bezwaarschriften zullen hierbij ongetwijfeld van doorslaggevend belang zijn. (MCB)