Aan het stedelijk museum Groeningeabdij wordt tijdens het weekeinde van 6 en 7 juli een tentenkamp georganiseerd, dat de geschiedenis moet doen herleven. Onder de titel Groeningeveld 10 juli 1302 bouwt vzw De Liebaert uit Brugge een kamp zoals het er uitgezien zou hebben op de vooravond van de Guldensporenslag: op 10 juli 1302.

Het gaat om een van de vele projecten die de stad goedkeurde en subsidieerde naar aanleiding van zevenhonderd jaar Guldensporenslag.

Project Groeningeveld 10 juli 1302 zal bestaan uit een authentiek tentenkamp, bemand door mensen die gekleed zijn als mensen uit het jaar 1302. Ze tonen het dagelijkse leven uit die tijd, hanteren replica's van voorwerpen en geven uitleg aan de geïnteresseerde bezoekers.

Opzet is een realistisch beeld op te hangen van het leven rond het jaar 1302, ver van enig spektakel en gratuit strijdgewoel met blikken ridders. Zegt Joris De Sutter van vzw De Liebaert: ,,Het moet een waarheidsgetrouw beeld opleveren van hoe de gewone man en vrouw zich in die tijd voorbereidden op hun afspraak met de geschiedenis. Alles moet historisch juist zitten. Er zullen twintig á veertig figuranten in optreden.''


Sponsors
,,De subsidie van 120.000 frank die de stad ter beschikking stelde, is evenwel niet toereikend om een hoogstaande presentatie af te leveren'', stelt De Sutter. Hij heeft méér dan het dubbele nodig.

Het wordt immers een internationaal evenement, met deelname van buitenlandse groepen. Die mensen hebben allemaal verplaatsingskosten om met hun materieel naar Kortrijk te komen en na het evenement naar huis te keren. Een andere kost is het levensonderhoud van de deelnemers tijdens het kamp. Er wordt ter plaatse middeleeuws eten bereid. (BVC)

Geïnteresseerde groeperingen, instellingen, bedrijven en individuen kunnen het unieke evenement sponsoren. Info: vzw De Liebaert, Vrijheidsstraat 107, 8310 Assebroek.