De Raad van State vernietigde in twee arresten de algemene exploitatievergunning én verlenging van de vergunning voor de voordrogerij van spaanderplatenbedrijf Interlin. Daardoor valt men terug op het beroep dat het comité Beter Leefmilieu Beveren-Leie aantekende tegen beide vergunningen bij minister Vera Dua. Die heeft vijf maanden de tijd om een nieuwe beslissing te nemen. Intussen laat bedrijfsleider René Declerck weten dat de nieuwe vestiging in Wielsbeke binnen enkele weken wordt opgestart en dat men geleidelijk aan werknemers vanuit Beveren-Leie naar de nieuwe fabriek laat verhuizen.

Beter Leefmilieu Beveren-Leie ziet door de Raad van State de bezwaren tegen de verdere exploitatie van Interlin in de dorpskern bevestigd door de twee negatieve arresten van 6 december 2001.

Het eerste vernietigt voor de tweede keer de beslissing van toenmalig minister Theo Kelchtermans, het tweede de verlenging van de vergunning voor de voordrogerij, die eveneens door Kelchtermans werd goedgekeurd. ,,Die arresten zijn zo duidelijk, dat een vergunning voor Interlin niet meer kan. We wachten nu vol ongeduld af of het bedrijf toch nog z'n nieuwe aanvraag indient bij het Waregemse stadsbestuur. Men liet daartoe alvast een milieu-effectenrapport (mer) opmaken.''

,,Intussen wachten we op de beslissing van minister Vera Dua, die door die negatieve arresten nu opnieuw ons beroep tegen beide vergunningen moet behandelen'', stelt Beter Leefmilieu Beveren-Leie.


D'Hooie
Bedrijfsleider René Declerck zegt dat Interlin intussen de aanvraag en het mer-rapport inleverde.

Declerck: ,,Wij dienden alle nodige documenten in voor een vergunningsaanvraag van maximum vijf jaar. Dat volstaat om volledig te verdwijnen uit de Beverse dorpskern. Waarheen? Wel, we hebben in industriezone D'Hooie van Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) een nieuwe vestiging van 10 000 m 2 gebouwd. Binnen enkele weken starten we die op. Vijftien werknemers uit de Beverse vestiging kunnen er meteen aan de slag. Op redelijk korte termijn kunnen we er zelfs vijftig van de 130 werknemers naartoe brengen. Intussen gaan we de volgende vier á vijf jaar onze complete verhuizing voorbereiden en er al onze werknemers van Beveren-Leie kunnen tewerkstellen. Die zijn daarvan op de hoogte. Op die manier hebben we ook weer sociale rust gebracht.''


Onderhoud
Waarom kon Interlin niet vroeger verhuizen?

Declerck: ,,In 1985 investeerden we 1,2 miljard frank in Beveren-Leie. We maakten schulden en konden die niet in enkele jaren tijd delgen. We investeerden nog eens 2 miljard in onze Genkse vestiging en zijn intussen al negen jaar bezig met D'Hooie. Na een lange administratieve weg hebben we sinds begin vorig jaar een vergunning voor die nieuwe vestiging, die nu operationeel wordt.''

Het Waregemse schepencollege ontving intussen de vergunningsaanvraag voor Beveren-Leie. Het heeft een maand de tijd om de Bestendige Deputatie in Brugge positief of negatief te adviseren.

Burgemeester Yolande Dhondt: ,,Onze milieu-ambtenaar is met vakantie. Hij zal eerst alle documenten moeten controleren. Nadien gaan we beraadslagen. Wel heeft Interlin intussen met ons een onderhoud aangevraagd om een en ander te bespreken.''