Er wordt al jaren verteld dat het Jongerenontmoetingscentrum (Joc) De Nartist een plaatsje op de voormalige Boelwerfsite zal krijgen in het gebouw waar vroeger het onderhoud aan de machines werd uitgevoerd. De NV Nieuw Temse, de nieuwe eigenaar van het grootste gedeelte van de Boelwerfgronden, heeft echter plannen om in de onmiddellijke nabijheid van dat gebouw villa's te bouwen.

Het laat zich raden dat 'rustige villa's aan de rand van de vijvers' en een jongerenontmoetingscentrum nu niet meteen de beste buren zijn. Daarmee lijkt het er sterk op dat de jongeren naar hun favoriete nieuwe stek zullen kunnen fluiten.

Nu de gronden van de vroegere Boelwerf verkocht zijn, wil Joke Maes, de voorzitter van het Joc De Nartist, graag de concrete invulling van de plannen zien. ,,Wij horen de verhalen over de oprichting van een KMO-zone en van het bouwen van huizen en appartementen. Over ons wordt er in alle talen gezwegen. Met de brief die we deze week aan het schepencollege schreven, willen we het signaal geven dat wij er ook nog altijd zijn en de politici herinneren aan hun beloftes.''


Jongerenadviescentrum
,,Toch zal De Nartist een plaatsje op de Boelwerfgronden krijgen'', herhaalt burgemeester Luc De Ryck de belofte van het gemeentebestuur. ,,Alleen moet er eerst overleg komen tussen de NV Nieuw Temse en het gemeentebestuur over de beste inplantingsplaats. Wij willen vermijden dat het probleem van geluidsoverlast en burenhinder zoals dat zich een paar jaar geleden voordeed, zich zal herhalen.''

Als de nieuwe locatie voor De Nartist er eindelijk komt, zal werk kunnen gemaakt worden van de uitbouw van de werking. ,,Op dit ogenblik beschikken we alleen maar over een fuifzaal en een kantine. Als we over meer ruimte kunnen beschikken, willen we graag ook een Jongerenadviescentrum oprichten'', vertelt Joke Maes verder. ,,Daar zouden de jongeren dan met al hun vragen terecht kunnen.'' (GNT)

  • Het Joc, voorlopig nog steeds in de Hoogkamerstraat 1, is open op woensdag en zondag van 16 tot 24 uur, op vrijdag en zaterdag van 19 tot 1 uur. De eerste geplande activiteiten zijn het optreden van Froggy en Kloot P.W. op 18 januari en de stand-up comedy met Etienne van Studio Kafka op 8 februari.