Voor OCMW-voorzitster Thérèse Van Gucht moet de kwaliteitsbewaking van het maaltijdgebeuren meer aandacht krijgen. Daarvoor werd niet alleen een stafmedewerker hoteldiensten aangenomen, maar werd het management over de OCMW-keukens ook toevertrouwd aan een extern bedrijf. Van Gucht wil op termijn in de nieuwbouw van het Aymonshof één grootkeuken realiseren. Die keuken moet dan alle rusthuizen, dienstencentra en kinderkribben bedienen.

,,Het OCMW besteedde het management over zijn keukens uit aan de firma Sodexho. Dat betekent vooral kwaliteitsbewaking met bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de aankoop van de voedingswaren'', maakt voorzitster Thérèse Van Gucht één van de prioriteiten in het OCMW-beleid duidelijk. ,,Nu wordt er aandacht besteed aan het feit dat voor de kinderen andere maaltijden vereist zijn dan voor de bejaarden.''

Van Gucht wil de gebruikers meer inspraak geven in het maaltijdgebeuren. ,,Er komen menucommissies, waarin de bejaarden hun wensen kunnen kenbaar maken. En volgend jaar wordt een enquête gehouden bij alle gebruikers'', erkent het OCMW dat ook in deze materie de communicatie een belangrijke rol speelt. ,,Van het personeel zal allicht meer soepelheid verwacht worden.''

,,Het is trouwens de bedoeling om voor het OCMW naar één grootkeuken te evolueren bij de voltooiing van het nieuwe Aymonshof. Deze keuken zal werken volgens het systeem van de koude lijn. Rusthuizen, dienstencentra en kinderkribben worden van hier bevoorraad met snelgekoelde maaltijden die ter plaatse op de juiste temperatuur worden gebracht.'' Voorzitster Van Gucht weet dat de inrichting van zo'n keuken ruim 35 miljoen frank (870.000 euro) zal kosten. Maar dat bedrag zou door de rationalisering van het personeel op termijn zeker uitgespaard worden. (HAD)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig