Politie te paard, je ziet ze vooral tijdens betogingen of tijdens defilés. In Voeren is de tijd van de hevige rellen tussen Walen en Vlamingen achter de rug, maar toch verkoos de politie om opnieuw patrouilles te paard in te zetten. Hoofdinspecteur Alain Stas licht de doelstellingen toe.

Twee agenten trokken gisteren, op de eerste vakantiedag, te paard door Voeren. ,,Het initiatief voor deze cavalerie komt eigenlijk van de federale politie. Zij boden aan om paarden en ruiters ter beschikking te stellen. Wij moeten voor logies zorgen'', opent Stas.

Stas ziet drie redenen om de cavalerie in te zetten. ,,In Voeren kampen we met een probleem van sluikstorten. Doordat er een extra patrouille actief is, hopen we dat dit een ontradend effect heeft op sluikstorters en op de milieuvandalen. Het is niet zozeer de bedoeling om de mensen op heterdaad te betrappen -- al zou dat wel mooi meegenomen zijn -- het is veleer de bedoeling om te ontraden.''


Kleine veldwegen
Een andere reden ziet Stas in het landelijke karakter van Voeren. ,,Op vele kleine veld- en boswegen kunnen wij niet patrouilleren met de wagen. Te voet zou wel kunnen, maar daar hebben we de manschappen dan weer niet voor. Ruiters te paard lijkt een mooi compromis.'' Dat er op die wandelwegen heel vaak toeristen rondlopen, is voor Stas een laatste reden om de cavalerie in te zetten. ,,We ondervinden dat de recreanten nood hebben aan een aanspreekpunt. Met politie te paard hopen we om de drempel te verlagen'', aldus Stas.

Tijdens de maand juli zullen er gedurende 8 dagen ruiters patrouilleren in Voeren. Stas hoopt dat er ook nog een goedkeuring komt voor patrouilles tijdens de maand augustus. Indien het project positief verloopt, wil Stas de periode van de patrouilles uitbreiden naar het voorjaar. Vooral in die periode krijgt Voeren veel toeristen over de vloer.