Eigenaars van velden, weiden, fruitplantages en tuinen geven geen toestemming aan Natuurpunt om een wandelpad aan te leggen van Sint-Margriete-Houtem tot Oplinter langs de Genovevabeek en de Astbeek.

Landbouwers, vee- en fruittelers voelen zich door de creatie van natuurlandschappen al genoeg gekoeioneerd door de groenen . ,,Men pakt ons overal grond af, zonder dat we wat in de plaats krijgen'', zegt landbouwer Willy Maes uit Oplinter. ,,Wij dulden geen wandelaars tussen onze koeien en stieren in de wei, tussen onze veldgewassen en fruitplantages. Er wordt nu al genoeg fruit gepikt. Alleen maar afval en platgelopen graan of bieten blijven achter. Wandelaars zullen tientallen prikkeldraden passeren. Wat als die vernield raken en vee wegloopt?''


Laarzenpad aanleggen
Tegenkanting gold eveneens omdat een wandelpad tussen de Muizenbempt in Houtem en het Klein Hof ter Meeren in Oplinter best kan op bestaande veldwegen.

,,Waarom wil men absoluut een pad op een plaats, waar een wandelaar nooit een voet zette?'', luidde de vraag bij de klagers.

,,Het lag in onze bedoeling een laarzenpad van 11,5 km aan te leggen'', meent Marcel Jonckers van Natuurpunt en voorzitter van de Tiense milieuadviesraad. ,,Er komt geen verharding. Enkel vragen we doorgang op beekranden van velden en weiden. Op de scheiding komen molentjes of sluizen.''

Sussende woorden hielpen niet. Het bleef bij een stevige ,,njet'' bij alle eigenaars. Het project is afgeblazen, tot grote spijt van Geert Jansen van Natuurpunt. Hij kiende het pad uit. ,,Gewoon door een wei wandelen: als dat ook al niet meer mag. Het minste dat de groenen vragen, stuit op verzet. Het lag in onze bedoeling in elk Tiens dorp een mooie natuurwandeling uit te stippelen. Dit is wel een opdoffer.'' Het Tiense stadsbestuur en Igo-Leuven steunden het project.