Directeur Roger Wauters van het Ascanusinstituut in Asse keek raar op toen hij gisterochtend toekwam op school. Een aannemer had dwars door zijn pas opgeknapte speelplaats een grote sleuf gegraven. Idem bij de buur, de Sint-Martinusschool TSO-BSO. Opdracht van Electrabel, zo bleek. ,,Op private grond, zonder iets te vragen of te verwittigen. Wat een arrogantie toch'', jammert hij.

,,De werklieden hebben vanmorgen aangebeld bij de broeders (die in het huis aan de school wonen, red.), met de vraag of ze de schoolpoort konden openen'', vertelt Wauters. ,,Broeder Georges dacht dat ik wel op de hoogte zou zijn en liet hen begaan. Maar er is ons helemaal niets gezegd of gevraagd. Ik weet officieel zelfs niet wat ze aan het uitvoeren zijn. De aannemer verwijst naar Electrabel als zijn opdrachtgever. Wie bij Electrabel? Dat kon hij niet zeggen. En begin eens te zoeken in dat kluwen van diensten. Het zou gaan om de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel naar de kliniek en naar de Shoe Post. Hier vlak achter, op het domein van de technische school, staat een hoogspanningskabine. De kortste weg naar de Nieuwstraat is dwars door onze speelplaats.''

Zijn collega Daniël Van Ginderdeuren, directeur van de Sint-Martinusschool TSO-BSO, blijkt al even verrast. ,,Er is gisteren (woensdag) wel iemand op het secretariaat komen zeggen dat men hier vandaag (donderdag) zou komen werken. Ik was in vergadering. Wie, hoe, wat, waarom? Niemand die het mij kan zeggen. Een papier heb ik nooit gezien.''


Speelplaats was pas verfraaid
De directeurs weten niet of Electrabel een of andere erfdienstbaarheid kan inroepen. ,,Als dat het geval zou zijn, zou het minstens van elementaire beleefdheid getuigen dat wij op een correcte manier op de hoogte worden gebracht van de werken'', stelt Wauters. ,,Moeten wij de arrogantie van die multinationals zomaar blijven slikken? Dat ploegt zonder iets te zeggen onze speelplaats om, terwijl we die tijdens de paasvakantie nog mooi hadden heringericht en verfraaid. Een werkgroep van leraren, ouders en zelfs grootouders had daar prachtig werk van gemaakt. Er waren ook lijnen geverfd voor de sportactiviteiten. In welke staat gaan we de speelplaats terug krijgen?''

,,Volgens de juridische dienst van Test Aankoop kan ik de werken onmiddellijk laten stilleggen, maar wat schiet ik daar mee op? In elk geval vertrekt er onmiddellijk een aangetekend schrijven naar Electrabel om mijn beklag te maken en te eisen dat alle schade wordt vergoed of hersteld'', besluit de directeur.