De Vlaamse regering kan weinig doen aan de problemen rond het stort in het D'Hoppebos. OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, is wel op zoek naar ,,juridische mogelijkheden''. Dat heeft Vlaams minister voor Natuurbehoud Ludo Sannen donderdag gezegd na een vraag van Vlaams parlementslid Johan Malcorps.

Voormalig milieuminister Vera Dua had een jaar geleden al contact met José Happart en Waals minister van Milieu Michel Fôret over deze zaak, maar sindsdien werd uit die hoek niets meer vernomen. Aan minister Fôret werd gevraagd de milieuvergunning voor het stort te weigeren. Er werd uiteindelijk een vergunning afgeleverd waarbij het stort milieuveilig mag afgewerkt worden. ,,Maar er wordt nog steeds ongesorteerd bouw- en sloopafval en zelfs asfaltschraapsel vanuit Vlaanderen aangevoerd'', zegt minister Sannen. ,,OVAM voerde al controles uit en daaruit bleek dat sommige transporten niet vergezeld waren van de nodige identificatieformulieren.''

,,OVAM zoekt naar juridische mogelijkheden in de zaak en heeft een brief gestuurd aan alle transportfirma's die afval aanvoeren. Deze firma's worden er op gewezen dat de afvalstoffen gekeurd moeten zijn en dat er later fysieke controles zullen plaatsvinden. Vrachtwagens die niet in orde zij, worden teruggestuurd'', besluit de minister.