De ACTIECOMITÉS tegen het nachtlawaai hebben een stok gekregen om lawaaierige vliegtuigen te 'slaan'. Sinds 1 januari is de nieuwe milieuvergunning van het Vlaams gewest van kracht, die nachtvluchten een geluidsgrens van negentig decibel oplegt. ,,In Brussel stapelen de overtredingen zich met honderden op. Als dat ook zo in Vlaams-Brabant is, hebben we iets in handen om naar de rechter te stappen'', stelt Dolf Cauwelier van Wakker Brabant.

Sinds 1 januari zou het stiller moeten zijn in de donkere lucht. De nieuwe milieuvergunning voor de luchthaven in Zaventem legt strikte normen op. Nachtvluchten mogen de grens van negentig decibel niet overschrijden. De milieuvergunning is van kracht, maar toch loopt er nog een procedure bij de Raad van State. Luchthavenuitbater BIAC en koerier DHL gingen niet akkoord met de vergunning, en willen een schorsing van de voorwaarden. De auditeur van de Raad van State ging alvast niet op de vraag in, en de Raad van State volgt het advies van de auditeur in zowat alle gevallen. Een definitieve uitspraak volgt wellicht nog deze maand. Tot dan geldt alvast zeker de nieuwe vergunning.

Een overwinning voor de actiegroepen van omwonenden rond de luchthaven in midden-Brabant. ,,Een virtuele overwinning'', corrigeert Dolf Cauwelier, woordvoerder van Wakker Brabant, een samengaan van onder meer de Bond Beter Leefmilieu en Wakker Tervuren. Hij wijst erop dat er in het Brussels gewest ook strenge normen gelden, en dat er daar al honderden processen-verbaal werden opgesteld voor overtredingen. Zonder gevolg.


Duizend
,,Die pv's liggen daar maar, er wordt helemaal geen gevolg aan gegeven. Het moeten al zeker duizend pv's zijn. Als men in Vlaams-Brabant op dezelfde manier met de normen zal omgaan, haalt het allemaal weinig uit. Met deze milieuvergunning en de voorwaarden die erin vastliggen, hebben we tenminste iets in de hand. Zijn er overtredingen vastgesteld en wordt er geen gevolg aan gegeven, dan stappen we naar de rechter.''

De actiegroep heeft zich nog niet beraamd over de volgende stap. ,,Eerst afwachten naar de resultaten van deze stap, en wellicht vieren we dit eerst. Vermoedelijk is het dan wachten op een volgende regering. Van deze regering moeten we niet te veel meer verwachten.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig