De gemeente Meise wordt in de politiezone Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise (KLM) sterk benadeeld. Dat vinden althans de Meisese politieraadsleden. ,,Meise betaalt het leeuwendeel van de kosten voor de politiezone, maar Londerzeel trekt alles naar zich toe,'' werpt Bruno Baudewijns (VLD) op.

Het botert niet echt in de politiezone KLM. Zowel Londerzeel als Meise starten een haalbaarheidsstudie voor een groot zonecommissariaat in hun eigen gemeente op. Bruno Baudewijns (VLD-fractieleider Meise): ,,Meise betaalt ruim veertig procent van de kosten van de politiezone, maar we hebben wel sterk de indruk dat we serieus worden achteruit gesteld.''

,,We hebben in het politiecommissariaat in de Stationsstraat miljoenen geïnvesteerd. Het gebouw kan perfect worden uitgebreid. Het is vlakbij de A12 en ligt centraal in de zone. Zeker als je weet dat er plannen de ronde doen om Grimbergen bij de politiezone KLM te voegen.''

,,In de politieraad heeft Meise een minderheid doordat de politieraadsleden van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos samenspannen tegen Meise. Zo krijgt Kapelle nu ook al een extra politiewagen. Wij hebben op de vorige politieraad als Meisese politieraadsleden ons onthouden op het zogenaamde ,masterplan' dat de verdeling van gebouwen en personeel in de zone regelt. Meise wordt hierin sterk benadeeld. De twee Meisese CD&V-politieraadsleden Louis Van Schel en Sonja Becq verlieten toen de raadszaal en stemden niet mee. Allicht om de CD&V-meerderheid in Londerzeel niet voor de borst te stuiten.''

,,Wij gaan Meise niet verkopen. Het kan niet zijn dat wij zoveel in de zone investeren, om uiteindelijk minder te krijgen. Als dit zo blijft duren, dan sluit ik niet uit dat er volgende week acties komen tijdens de verhuis van de politiediensten in Meise,'' waarschuwt Baudewijns.

Het is dan ook maar zeer de vraag of de Meisese gemeenteraad de dotatie die Meise aan de politiezone moet storten, zal goedkeuren. En zonder middelen van Meise is de politiezone KLM niet werkbaar. (JHW)

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in