De belangrijkste praktische wijziging in de AMOW-zone is dat in de ex-rijkswachtkazerne in de Assese Nerviërsstraat geen lokale politie meer huist. Toch zullen de dertig jaar oude gebouwen niet verkommeren, want ze blijven dienen als operationeel kwartier van de federale politie.

Samen met de staf, de steunfuncties en de gedeconcentreerde gerechtelijke diensten (de fusie van de vroegere BOB en Gerechtelijke Politie) betekent dat in Asse al een bataljon van 80 eenheden. In de komende weken zal dat geleidelijk evolueren naar een federaal korps van 120 man.

Wat er gaat gebeuren met de acht woningen achter de kazerne is nog niet duidelijk. Volgens het plan dat al vijf jaar bestaat is het de bedoeling dat de vier voorste huizen worden afgebroken en plaats maken voor een bijkomend administratief gebouw. Die vier huizen staan al leeg. De achterste vier zijn nog bewoond door leden van de federale politie. Voor hen geldt de afspraak dat ze er tot hun pensioen mogen blijven wonen. (RDS)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig