Alle Vorselaarse jongeren tussen 6 en 20 jaar krijgen eerstdaags het eerste nummer van Kick-Vors in de brievenbus. Deze gloednieuwe jongerenkrant, die met de financiële steun van het gemeentebestuur tot stand kwam, wordt voortaan viermaal per jaar uitgegeven. Kick-Vors is een blaadje van, voor en door jongeren.

In het gemeentelijk beleidsplan voor de jeugd wordt al jaren gewezen op het ontbreken van een medium voor de jongeren. Ann De Cnodder (VLD), schepen van jeugd en communicatie, zocht en vond na een oproep in het gemeentelijk informatieblad jongeren die aan de redactieraad wilden meewerken.

,,Ik kan vrij goed tekenen en dus dacht ik waarom niet'', zegt Melissa Geerts (12), die voor het openingsnummer een strip op papier heeft gezet. Yanis Beks (9) weet dat alle redacteurs een perskaart hebben gekregen. ,,Daarmee kunnen we in het gemeentehuis vlotter werken. Gratis fotokopieën maken bijvoorbeeld.'' Griet Van de Voorde (12) is gaan praten met de gemeentelijke jeugdconsulent Sas D'eer. Sam Mariën (9) moest ondervinden dat vier getikte vellen vol een wel erg lang artikel is. Ze moest haar tekst inkorten.

,,Het resultaat mag gezien worden'', meent Niels Verwerft (18), één van de eindredacteurs. ,,We wensen een onafhankelijke redactie te zijn, niet gebonden aan eender welke politieke partij, religie of organisatie.''

Ook de naam van hun blad hebben de Vorselaarse jongeren zelf gekozen. De kick staat voor ,,er een flinke lap op geven, er een kick van krijgen''. De Vors verwijst uiteraard naar de naam van de gemeente. Een kikker is bovendien een grappig dier dat dankbaar gebruikt werd om de lay-out van het krantje op te vrolijken.

Ook schepen De Cnodder is tevreden. ,,Uit het resultaat blijkt dat een groepje jeugdige, enthousiaste vrijwilligers samen prachtige creaties kunnen verwezenlijken.'' Kick-Vors is een van de eerste blaadjes in zijn soort. ,,Ik heb al van een paar gemeenten de vraag gekregen hun een exemplaar toe te sturen omdat de schepenen voor de jeugd er met gelijkaardige plannen rondlopen.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig