Sinds 1 januari is ook in Brugge de nieuwe lokale politie een feit. ,,De eengemaakte politie is in Brugge quasi geruisloos ingevoerd door de integratie van 72 rijkswachters van de nu verdwenen brigade Brugge met 315 gemeentelijke politieagenten'', zegt korpschef Philippe De Wulf. De werkwijze van de lokale politie in Brugge centrum en de randgemeenten blijft nagenoeg dezelfde als die van de jongste jaren. Alleen voor Zeebrugge -- Lissewege en Zwankendamme incluis -- is een uitzondering gemaakt.

,,De aanwezigheid van de haven maakt Zeebrugge bijzonder'', zegt De Wulf, ,,vandaar dat wij op het grondgebied van Zeebrugge in de toekomst verder werken met twee politiediensten: enerzijds de Scheepvaartpolitie of SPN die een federale politiedienst is, anderzijds de lokale politie Zeebrugge.''

De Scheepvaartpolitie blijft gehuisvest in de voormalige rijkswachtgebouwen aan de Veerbootstraat, de lokale politie Zeebrugge vindt onderdak in het Gemeenschapshuis aan de Zeebrugse Markt.


Taakverdeling
,,Om zo efficiënt mogelijk te werken is een terreinafbakening doorgevoerd. De SPN is verantwoordelijk voor het terrein met havengebonden activiteiten, de lokale politie voor de woonkernen, de toeristische polen en de aan- en afvoerwegen van en naar Zeebrugge'', legt De Wulf uit.

Om de nieuwe taakafspraken vlot te laten verlopen, is binnen de lokale politie een wijkinspecteur-coördinator aangeduid. Hij is vertrouwd met Zeebrugge en zijn inwoners.

De lokale politie Zeebrugge bestaat vanaf nu uit een officier, met name politiecommissaris Marc Neyt, een lid van het middenkader, hoofdinspecteur André Verhaeghe, vier wijkinspecteurs en dertien polyvalente districtswerkers: alles samen 19 man. De SPN bestaat uit 88 politiemensen, allen voormalige rijkswachters, geleid door de twee officieren Geert Meseure en Dirk Calemyn.

Alles samen zijn op het grondgebied van Zeebrugge liefst 107 politiemensen actief. ,,Toch is dat niet teveel'', waarschuwt Geert Meseure van de SPN. ,,Onze 88 man hebben we nodig om in het havengebied een 24 uur-bezetting te kunnen garanderen en een permanente controle door drie mobiele patrouilles van telkens twee man. Dat is zeker geen overbodige luxe.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig