De Kuurnse Sp.A is de Kartel-fractie aan het overtuigen om te gaan voor een afschaffing van de onderhoudsplicht. Het is dan nog aan het OCMW om de uiteindelijke beslissing te nemen. Daarmee zou de gemeente gebruik maken van de vrijheid die de federale wetgever laat om in dat verband plaatselijk andere schalen toe te passen dan de wettelijk opgelegde.

Als een bejaarde zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt om zijn verblijf in een rusthuis te betalen, draaien de kinderen er voor een stuk voor op. Dat noemt men de onderhoudsplicht. Die is door een federale wet opgelegd aan alle OCMW's.

,,Toch laat men in de wetgeving een grote vrijheid aan de plaatselijke bevoegdheid om andere schalen en/of vrijstellingen toe te passen'', zegt Tom Prinzie, die voor SP.A zitting heeft in het OCMW. ,,In Kuurne willen we een serieus voorbeeld stellen. We kregen als partij onze coalitiepartner Kartel zover de afschaffing te overwegen. Niet dat we willen dat kinderen niet solidair zijn met hun ouders maar we zien wel enkele moeilijkheden bij het huidige systeem. Veel bejaarden stellen een verblijf in een rusthuis uit wegens de financiële gevolgen voor hun kinderen. Voor sommige familieleden is die kost inderdaad zwaar om dragen. Soms zorgt het voor ruzie onder de kinderen.''

Prinzie: ,,We gaan wel verhinderen dat bejaarden zich voor hun opname bewust verarmen, door geld weg te schenken en dan gebruik te maken van het OCMW. Dat kan door een financieel onderzoek, dat mogelijk vele jaren terug in de tijd gaat. In de huidige situatie bestaat dat uitgebreid onderzoek ook, en dat zal blijven.''

,,Dat er door de afschaffing minder administratief werk overblijft, is dus een utopie. Het misbruik gaan we met alle mogelijke middelen bestrijden'', besluit Prinzie. (KBK)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig