Waregems eerste vrouwelijke burgemeester, Yolande Dhondt (65), heeft er haar eerste jaar als eerste burger opzitten. ,,Een hectisch jaar, met honderden afspraken en een grote uitdaging: meer luisteren naar de mensen. We trokken naar alle wijken. En het was leerrijk. Ik ben blij dat we de belastingvoeten gelijk konden houden. En dat we, vooral in het najaar, meermaals in beeld kwamen, onder meer met het zwembad.''

Sommigen vinden het luisteren naar de burgers louter tijdverlies?

,,We leerden heelwat bij door een rondrit te maken langs alle wijkcentra. We gaan daarmee door. Zo plannen we midden januari een gespreksavond in het stadhuis over het gemeentelijke structuurplan.''

Wat zijn de grote uitdagingen voor 2002?

,,Den Olm herleeft volledig. Er komen daar een paar honderd centrumbewoners bij in de projecten van de stad, van de West-Vlaamse Intercommunale voor Huisvesting en Helpt Elkander. We moeten vanaf maart nog door de zure appel bijten van de wegeniswerken. Dat herwaarderingsgebied zal het aangezicht van Waregem veranderen. En dan is er het sporthotel van Bloso. De stad zorgt voor de grond en Bloso bouwt een verblijf voor tachtig jongeren. Nee, dat is geen concurrentie voor de horeca.''

Het milieubeleid gaat handenvol geld kosten?

,,Daar zijn we ons al enkele jaren van bewust. We trekken nu de prijs van de huisvuilzakken op. We moeten van het beeld af van smeerpoezen. De 282 kg per inwoner moet naar beneden. Daarom voeren we ook zakken in voor het huishoudelijke afval van middenstandsbedrijven. Maar we zorgen misschien wel voor een Belgische première inzake waterbeheersing.''

De renovatie van het Paters Klooster vormt in 2002 de slokop van de stedelijke financiën?

,,De tweede fase kost 115 miljoen frank en in 2003 volgt nog eens 150 miljoen frank. Wie durft nu nog beweren dat Waregem alleen investeert in sportprojecten?''

Is er dan nog ruimte voor de uitbreiding van de bibliotheek, bouw van het vredegerecht en nieuwe huisvesting van de politie?

,,We moeten hoe dan ook de leningen beperken tot 200 miljoen frank op jaarbasis. We zullen zeker nauwlettend moeten toezien op het financieeel beleid maar ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger, schepen Rik Soens, die nu al een lineaire besparing op de werkingsgelden doorvoerde. Mijn grote zorg is de onzekerheid over de kosten voor politiezone Mira en de weerslag van de OCMW-zorgcampus. En wat ik niet begrijp: de Belgen moeten volgens de regering voortaan minder belastingen betalen en toch mogen we met de stad in 2002 opnieuw 10 miljoen frank bijkomende personenbelastingen inboeken.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig