Geen ambitieuze plannen mogelijk zonder gemotiveerd stadspersoneel in Sint-Niklaas. ,,De grote projecten zoals Stationsgebied en Grote Markt komen in 2002 in een beslissende fase. De stad zal de steun van al zijn personeel nodig hebben'', zegt stadssecretaris Marie-Louise Chalmet. De eerste werkzaamheden op het terrein voor het Stationsproject kunnen over een jaar al zichtbaar zijn.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Stadszalen bleek dat 2002 een zwaar beladen jaar wordt. ,,Heel wat afspraken binnen de administratie zijn bijgestuurd'', zegt Chalmet. ,,We zijn ondertussen onder het nieuwe stadsbestuur op kruissnelheid gekomen. Margarethaplan en Stationsproject zijn opgestart. Op basis van het nieuwe gemeentedecreet wordt de relatie tussen politiek en ambtenarij verder bekeken zodat de taakverdeling duidelijker wordt.''

Onder de honderden personeelsleden bevonden zich voor het eerst ook mensen van de vroegere privaat-rechtelijke bibliotheek Het Centrum, die na de overname door de Stadsbibliotheek de rangen van het stadspersoneel vervoegden. ,,Die mensen hun eerste werkdag is een receptie. Het zal natuurlijk niet alle dagen feest zijn'', sprak burgemeester Freddy Willockx het personeel toe. ,,Eén jaar geleden stond ik hier zelf met trillende benen. Ik heb het voorbije jaar mijn best gedaan om het personeel zo weinig mogelijk de neus af te bijten. Toen hadden we nooit kunnen dromen dat amper één jaar later er al zoveel werk zou zijn verzet. De aanzet voor koopcentrum Koningin Astridlaan, Grote Markt en Stationsproject is gegeven. De investering in de verbinding met de E17 kant Unigro, had niemand nu al voor mogelijk geacht. We hopen dat in 2003 de eerste werven in de Stationsomgeving zichtbaar zijn.''


Klachten
Willockx kondigde aan dat de klantvriendelijkheid een prioriteit wordt in 2002. Het herschikken van de openingsuren van de stadsdiensten wordt een delicate affaire. ,,De burger kan met zijn klachten bij de stad terecht. We hebben daarvoor Tom Speleman aangesteld die de klachten bijhoudt en diensten aanspoort ze tijdig te beantwoorden'', zegt Willockx. ,,Tegen februari zullen 2000 stadsgenoten tijdens de inspraakrondes over het verkeersplan hun mening hebben geuit. Wij ontmoeten bij de mensen overal een kritische houding, maar nergens bespeuren we vijandigheid. We stelden ons bij het begin van de legislatuur tot doel de verzuringsgraad bij de bevolking te verminderen. De tevredenheid van de mensen neemt toe en daarin speelt de klantvriendelijkheid een grote rol. Sint-Niklaas wil dat verwezenlijken door de openbaarheid van bestuur, het spreekrecht van ambtenaren. Maar ook de decentralisatie van dienstverlening zoals met De Post, willen we verder uitbouwen.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig