De politiebegroting en de personeelsinvulling in het eengemaakte poltiekorps van Wetteren, Laarne en Wichelen is rond. Vanaf 1 januari staan 88 agenten klaar om u met raad en daad bij te staan inzake veiligheid, bescherming en criminaliteitsbestrijding.

Het werkte enkele leden van de politieraad behoorlijk op de heupen dat de teksten zeer laattijdig aan de leden van de politie- en gemeenteraad waren overgemaakt. Etienne Backx: ,,Op 21 december zijn er nog besluiten verschenen in het Staatsblad. Toen was de begroting al klaar. Als gemeente moesten we in onze begroting een blanco cheque uitschrijven. Uit respect voor de politie hebben we dat toch gedaan.''

,,Moesten we dat op diezelfde manier doen voor de gemeentelijke vzw's of de kerkfabrieken, dan zouden we allicht aangeklaagd worden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bleef hier schromelijk in gebreke. Zo staat er in de politiebegroting 823.000 euro waarvan we nog niet eens zeker weten of we die zullen ontvangen.''


Slachtofferhulp
Wetteren levert 59 procent van de inkomsten, maar volgens voorzitter John Taylor draagt Wetteren absoluut niet te veel bij tot de zone. De accenten zullen vooral liggen op wijkwerking en slachtofferhulp. Zonechef Germain Vercruyssen: ,,We zetten twaalf wijkagenten in die minstens de helft van hun tijd in de wijk moeten opereren. Er zullen ook continu twee interventieploegen rondrijden. Verder zullen de agenten ook preventief het nodige werk verrichten. Uit cijfers is trouwens gebleken dat het aantal diefstallen in Wetteren en Wichelen het laatste jaar drastisch is gedaald.''

Vrij nieuw is de slachtofferhulp. Commissaris Noël Backx: ,,Twee mensen zullen hievoor instaan. Zij vormen een team met collega's uit andere gemeenten waaruit zal geput worden om slachtoffers te begeleiden.''

Vanaf 2003 steekt de politie zelfs in een nieuw kleedje. Hun oude uniform houden ze dus nog een poosje aan. De nieuwe kostuums worden immers pas in 2003 geleverd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig