Klein Bavo in de Biezekapelstraat moet straks onderdak bieden aan de reusachtige bibliotheek van het seminarie en enkele andere diensten van het bisdom. Die moeten weg op de Reep, waar de Vlerick School zijn intrek zou nemen. Tot het einde van dit schooljaar blijft de basisschool van Sint-Bavo in Klein Bavo. In september trekt de school naar een nieuwbouw.

Net voor de Eerste Wereldoorlog bouwde het provinciebestuur een nieuw seminarie aan de Reep. Het werd een uitgebreid complex rond twee binnenplaatsen. Met de terugloop van het aantal roepingen kwamen grote delen leeg te staan. De seminaristen verhuisden naar een huis in het centrum en de provincie bracht er enkele diensten onder. Het bisdom bleef een deel gebruiken voor de bibliotheek van het seminarie en vormende activiteiten.

Begin vorig jaar besliste de bestendige deputatie principieel het seminarie in erfpacht te geven aan de Vlerick Management School. Deze huist nu in de UCO-toren in Ledeberg, maar moet daar in 2003 weg. Er werd afgesproken dat het bisdom de kapel en de bibliotheek zou behouden, maar dat was blijkbaar een misverstand. ,,Wat op de plannen staat als bibliotheek, is alleen onze leeszaal'', zegt hoofdbibliothecaris Peter Schmidt, ,,In werkelijkheid neemt onze bibliotheek veel meer ruimte in beslag.''

De bibliotheek van het seminarie is immers geen klein broertje. In het oude fonds zitten meer dan 10.000 werken, het nieuwe fonds telt meer dan 100.000 publicaties. Alles samen gaat het om vier kilometer boeken. ,,Als je die boeken in kasten zet met zeven planken, één meter breed, dan heb je 600 m kasten.''

In de collectie zitten enkele unieke stukken. ,,Kijk, dat is een incunabel uit 1489'', zegt Schmidt en hij haalt een fraaie band te voorschijn. ,,Dat werk dateert dus van drie jaar voor de ontdekking van Amerika en bevindt zich nog in perfecte staat.'' Een andere band bevat de oudste gedrukte versie van het Nieuw Testament in het Grieks. Het meest spectaculaire, maar niet het meest kostbare stuk is de veeldelige Description de l'Egypte, een souvenir van Napoleons reis naar Egypte, opgeborgen in een acajoukast die op maat van de collectie gemaakt werd.


Basisschool
Peter Schmidt was dan ook behoorlijk ongerust toen hij te horen kreeg dat zijn bibliotheek weg moest. Intussen weet hij met enige zekerheid waar de bibliotheek en de andere diensten naartoe kunnen, wellicht nog in de loop van dit jaar: naar Klein Bavo in de Biezekapelstraat. In dat complex zit nu de basisschool van Sint-Bavo, maar die is aan het bouwen op de hoek van de Kapucijnenham en Apostelhuizen. Die nieuwbouw moet in september klaar zijn.

De gebouwen in de Biezekapelstraat dateren uit de jaren 1700 en werden opgetrokken als seminarie. De bibliotheek keert dus terug naar een oud adres. Peter Schmidt: ,,Ik ken die gebouwen niet, ik weet ook niet of er nog veel werken nodig zijn, maar als het goed ingericht wordt, kan het een goede locatie worden. Daar heb ik alle vertrouwen in.''

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in