De jeugdharmonie Onder Ons wil van haar dertigste verjaardag een spetterend feest maken. Zondag 4 november is er een officiële ontvangst in het stadhuis en daarna een feestelijke namiddag in Oosthove met optredens van de jonge muzikanten.

De dag wordt ingezet met een optocht door de stad. Om 10.30 uur is er een officiële plechtigheid in het stadhuis met een speciale huldiging van medestichter en eerste dirigent Gerard Delva. De harmonie Sint-Cecilia uit Geluwe verzorgt het aperitiefconcert waarna de jarigen de touwtjes in eigen handen nemen.

Het jeugdorkest Onder Ons zag het daglicht in 1971 op initiatief van toenmalig voorzitter van de harmonie Marcel Penet. Gerard Delva werd de eerste dirigent. ,,Oorspronkelijk was het de bedoeling het samenspel maar vooral de samenhorigheid onder onze jongeren te bevorderen'', vertelt secretaris Freddy Stragier. ,,Geregeld werden eucharistievieringen en kleine concerten verzorgd zodat het peil van het musiceren gestadig verhoogde. De jonge muzikanten werden beloond met reizen en optredens in Duitsland en Oostenrijk waar ze geregeld de hoogste prijzen wegkaapten. Met dirigent Guido Six werd vanaf 1980 een nieuwe trend gezet met de kerst- en nieuwjaarsconcerten.''


Vrouw
Met de komst van Veerle Vandenbroucke, de eerste vrouw als dirigent, werd een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het jeugdorkest. ,,We stelden vast'', aldus Freddy Stragier, ,,dat het niveau te hoog lag voor heel wat van onze jongeren. Daarom beslisten we de moeilijkheidsgraad van het repertoire te verlagen en het jeugdorkest te beschouwen als een doorgedreven opleiding voor de overstap naar de harmonie. De ingreep werd een succes en leidde tot klinkende resultaten, ook onder leiding van de latere dirigenten, Lieven Maertens en Piet Callens. Nu wordt de jeugdharmonie geleid door Veerle Vandenbroucke en Peter Maertens. Peter Renier is jeugdverantwoordelijke binnen de harmonie Onder Ons.''

Een figuur die niet weg te denken is uit het succesverhaal van de jeugdharmonie is Gerard Delva. Zelf was hij jaren spelend lid van de harmonie op hoorn, bariton en bastuba. Meer dan 25 jaar is hij bestuurslid, meer dan twintig jaar ondervoorzitter en medestichter en eerste dirigent van de jeugdharmonie. Hij hield zich vooral bezig met de bijkomende opleiding van jeugdige muzikanten die het moeilijk hadden in de muziekacademie. Hij ving de jongeren op die door omstandigheden geen academie meer konden volgen. Onlangs moest hij om gezondheidsredenen zijn activiteiten stopzetten. Hem wacht morgen een passende hulde. (LIM)