Rekkemnaar André Sonneville is in Kortrijk sinds jaar en dag zaakvoerder van de sociale huisvestingsmaatschappij de Zuid-West-Vlaamse.

 • Niet alleen de sociale woningbouw houdt je bezig?
 • ,,Alles wat reilt en zeilt binnen de grensregio waar ik werk en woon, bekommert mij. Zo zie ik de inplanting van een fun-shoppingcenter met Europese allures als een levensgrote bedreiging voor de handel van Kortrijk, Roeselare en Ieper die het nu al zwaar te verduren krijgt. Als provinciaal voorzitter van Unizo zit ik ook in het nationale directiecomité van de middenstand. Planologie is mijn stokpaardje. Met argusogen kijk ik uit naar het advies dat het sociaal-economisch comité voor de distributie over het dossier Cora zal geven. Een aanvraagdossier is er vandaag nog niet. Als het advies ongunstig is, komt een dergelijk groot fun-shoppingcenter er niet maar ik vrees dat ,,Detrem'' zoals ze de Moeskroense burgervader graag noemen zich daar niet zal bij neerleggen.''

 • Moeskroen is toch Kortrijk niet?
 • ,,Welgeteld acht minuten deed jullie fotograaf er over om, met de klapstoel in de koffer van zijn wagen, met mij van Kortrijk naar de site langs de A17 in Quevaucamps te rijden waar Cora zou worden ingeplant. Eerst hield Moeskroen de doortrekking van de A17 naar Doornik tegen en nu gebruikt de stad die om het Zuidwest-Vlaamse cliënteel naar Wallonië te lokken.''

 • Waarvoor staat Cora eigenlijk?
 • ,,De plannen dateren al van 1998. Ingevolge problemen met de Engelse investeerder Stadium, veranderde het project Excelsius van naam. Het heet nu Cora, naar de nieuw aangezochte commerciële trekker. Ook de locatie veranderde en schoof op naar Estaimpuis maar de bedoelingen blijven dezelfde. Een echte 'fun-shopping'-stad realiseren.

 • Destijds kwam er van de middenstand ook keihard protest tegen de komst van het Ring Shopping Center aan de Kortrijkse ring. Dat staat er nu al meer dan twintig jaar. Sterft het protest tegen Cora niet dezelfde stille dood?
 • ,,Weinigen beseffen hoe ontzettend groot Cora wordt. Zo'n mega-center kan je niet vergelijken met een shoppingcenter van bij ons. Het gaat hier niet enkel om een hypermarkt (Cora) van 16.000 vierkante meter als trekker. Daarbij komen er ook grootwinkelbedrijven, drieëntwintig filmzalen, zo'n tachtig gespecialiseerde handelszaken, vijftien horecabedrijven... Samen worden die 118.000 vierkante meter groot, er komt een parking voor 6.000 wagens met een ,,botanische tuin'' er omheen en er zullen tweeduizend mensen werken. De gigantisch grote schaal van Cora betekent ongetwijfeld de doodsteek voor veel handelaars van bij ons. Cora kun je evenmin vergelijken met een winkelcomplex als Euralille in de omgeving van het Rijselse station. Wie zich daar vestigde, werd gedwongen om zijn eerste vestiging in Vieux-Lille te behouden. Hoeveel handelszaken bij ons hebben voldoende draagkracht om hetzelfde te doen?''

 • Detremmerie ondervindt anders weinig oppositie voor zijn plannen. Op Ecolo na zegt iedereen nu al ja tegen de komst van een hypermarkt van de eenentwintigste eeuw. Zelfs de landbouwers op wier grond het koopcentrum komt, hoor je niet morren.
 • ,,Hoe zou je zelf reageren? Men biedt je als landbouwer twee miljoen frank (49.578,7 euro) per hectare. Dat is 200 frank (4,96 euro) per vierkante meter, drie keer meer dan de normale waarde. Met dat geld kunnen landbouwers elders een bedrijf beginnen. Met de vrijgekomen hectares realiseert men in Moeskroen nieuwe verkavelingen en industriezones. Men verkoopt die dan twee keer goedkoper dan de prijs van industriegrond in Vlaanderen.''

 • Waarom wordt in Vlaanderen zo mat gereageerd op de komst van Cora? Schepen van Economie Jean de Bethune hoorden we daarover in de Kortrijkse gemeenteraad nog niet. Volksvertegenwoordiger Jan Steverlynck (CD&V) stelde er wel een parlementaire vraag over aan minister van Economie Charles Picqué. Federaal volksvertegenwoordiger Els Haegeman (SP.a) pleit voor overleg tussen de buren. Ze kondigt zelfs aan dat burgemeester Detremmerie het dossier op een informatieavond in Aalbeke komt toelichten.
 • ,,In de Kortrijkse raad komt een motie tegen Cora. Detremmerie speelt het natuurlijk slim. Wat 'Dieu' Spitaels was voor Ath en Pierre Mauroy was voor Rijsel, dat wil 'Detrem' zijn voor Moeskroen. Iedereen nodigt hij met de nodige honneurs naar zijn stad uit en gaat er als een rasechte Bourgondiër mee tafelen. Zo'n joviaal werkbeest als Detrem is een zegen voor zijn stad. Een octopus. Hij cumuleert talloze onbetaalde postjes, is aanwezig in alle intercommunales, de eigen streekpers en laat zich ook in het voetbal (Excelsior) omringen door rasechte Vlamingen zoals een Gino Gylain, Lorenzo Staelens... Overal heeft hij een vinger in de pap. Daar is niets op tegen natuurlijk voor de bewoners van zijn stad die voor hem kiezen. Maar als er straks grote schade wordt toegebracht aan de Vlaamse commerciële belangen, moeten we op onze hoede zijn.''

 • Vaak zijn het de eigen Kortrijkse middenstanders die je met het boodschappenwagentje tegenkomt in Auchan in Roncq. Zullen ook zij op hun sluitingsdag niet gaan shoppen in Cora?
 • ,,De Franse aantrekkingskracht is voornamelijk terug te brengen tot belangrijke verschillen in BTW en taksen, tot een rijk aanbod van Franse wijn. Denk ook aan de gigantische winkelkarren plat water die uit Auchan worden weggesleept. Als het winkelproject Cora er wordt doorgedrukt, dan zullen onze eigen handelaars dat wel ondervinden. Hun eigen zelfstandige zaak zal er zwaar onder te lijden krijgen. Vandaar dat wij als Unizo de Vlaamse politici van welke partij ook oproepen om het dossier Cora deskundig en alert te volgen.

 • Detremmerie volgt toch de wet? Hij hoeft toch niet aan zijn collega in Kortrijk te vragen wat hij in Moeskroen mag doen?
 • ,,Het wordt inderdaad een spelletje van David en Goliath maar wie won ook weer? Ik kan enkel waarschuwen dat de stads- en dorpskernen zullen leegbloeden en dat de criminaliteit in onze steden fors zal toenemen als Cora er op die schaal komt.''