De ROESELAARSE afdeling van Amnesty International (AI) fuift op vrijdag 9 november voor het goede doel. Achter de draaitafels staat dezelfde gast-dj van Not Just a Party of de oudejaarsfuif in het Fabriekspand. ,,Wij zullen niet over zijn schouders meekijken naar zijn platenkeuze. De gast-dj heeft artistieke vrijheid en alle muziekgenres komen aan bod. De recrutering van sponsors werd daarentegen wél gecontroleerd. Op die manier blijft AI trouw aan haar idealen'', merken de initiatiefnemers op.

Amnesty International-Roeselare blaast begin volgend jaar haar tweede verjaardagskaars uit. De lokale groep is de benjamin van een handvol AI-afdelingen in de kustprovincie. Ook het groot aantal jonge gezichten bij AI-Roeselare valt op. Een harde kern van een tiental vaste leden komt om de twee weken samen. ,,Op de vergaderagenda staat meer dan de vertrouwde schrijfacties'', getuigt secretaris Brecht Speybrouck. ,,AI-Roeselare is eveneens bezig met fondsenwerving, de promotie van de eigen beweging of protestacties die een reactie willen uitlokken. In Roeselare lopen pakweg honderd mensen met een AI-lidkaart op zak. Heel wat meer mensen nemen deel aan onze schrijfacties. De vlotte recrutering van nieuwe schrijvers steunt veelal op twee gevoelens.''


Naam
,,Men schrijft AI-brieven uit verontwaardiging over wantoestanden of uit respect voor de vrijheid. De schrijfacties van AI-Roeselare hebben op vandaag speciale aandacht voor twee thema's: vrouwenrechten en de problematiek van de doodstraf in de gebieden rond de Grote Meren.'' AI-Roeselare houdt op vrijdag negen november voor de eerste keer een fuif op eigen bodem. ,,Het wordt géén klassieke klasfuif. De naamgeving Democrazy legt uit waarom. De AI-fuif verwijst inderdaad naar een waarde die wij hoog in de vaandel dragen: democratie. De opbrengst gaat bovendien integraal naar de financiëring van AI-researchwerk in Afrika en de ondersteuning van lokale mensenrechtenorganisaties overal in de wereld. Ook dit goede doel tilt de AI-fuif boven een ordinaire mega-happening.''

,,De eerste editie oogst hopelijk succes. In dit geval staat voor volgend jaar een herhaling op stapel'', verduidelijkt medewerkster Ibele Keirsebilck. In de reclamecampagne voor Democrazy ontdek je nauwelijks het AI-logo. ,,Een bewuste keuze'', besluit dossiercoördinator Karel De Meester. ,,Op de fuifavond willen wij de soms zwaarwichtige problematiek waarrond AI werkt even aan de kant schuiven. In de plaats willen wij de fuifnummers gezellig uit de bol doen gaan. Alleen de AI-vlag in de zaal zal de reden van het fuifgeweld onthullen. Een gemiste kans voor meer naambekendheid? AI heeft geen last van onbekendheid.''

,,Maar niet iedereen weet waarmee AI bezig is. Er bestaan evenwel andere of betere gelegenheden dan een fuif om die uitleg te doen.''

De Democrazy-deuren gaan vanaf 20.30 uur open in het Fabriekspand, Veldstraat. Vanaf 21.30 uur tot 22 uur en vanaf 1.30 uur tot 2 uur heeft een happy hour plaats. In een rustige hoek met een apart decor kan je uitblazen van het fuifgeweld. Toegangskaarten kosten 150 frank in voorverkoop. Aan de deur betalen de fuifnummers 50 fr. meer.

  • Info: AI-secretariaat, Kuipersstraat 28 (0486-12.55.89) in Roeselare.