Vandaag zaterdag is voor de gemeente Pittem een belangrijke dag. De familie van wijlen Valère Arickx, overhandigt een uniek en waardevol archief over Pittems beroemdste inwoner, pater Ferdinand Verbiest. Aan het Chinese Hof was Verbiest een gerenommeerd geleerde. Zo bouwde hij in 1678 een prototype van een auto en was hij tevens ontwerper van een eeuwigdurende kalender om maar twee van zijn talloze verwezenlijkingen te noemen.

Deze verzameling is eigenlijk privébezit van de familie Arickx, maar onder meer door toedoen van de Egemse historicus-doctorandus Thys Lambrecht, komt dit belangrijke archief terug in handen van de gemeente. We zetten een babbel op met de Egemse historicus die, omwille van een onvoorzien studiebezoek aan Londen, deze plechtige gebeurtenis aan zich moet laten voorbijgaan.

  • Heeft Pittem geen archief over zijn beroemdste inwoner?
  • Lambrecht: ,,Heel weinig. In 1913 werden Verbiestfeesten georganiseerd, maar alle dossiers hieromtrent waren in handen van de toenmalige gemeentesecretaris. Deze sloeg bij het uitbreken van de oorlog op de vlucht naar Frankrijk en nam ook het Verbiestdossier mee. De secretaris overleed in Frankrijk en het archief is nooit nog aan de oppervlakte gekomen.''

  • Het archief dat vandaag overhandigt wordt zal dan ook veilig opgeborgen worden in één of andere kluis?
  • ,,Ik hoop uiteraard dat het nooit nog zal verloren gaan maar het unieke en waardevolle van deze verzameling vraagt toch meer uitstraling dan opgeborgen te worden in een veilige kluis. Met de uitbreiding van het gemeentehuis in het verschiet zou het wellicht permanent kunnen tentoongesteld worden. Op die manier wordt de figuur Verbiest ,,levendig'' gehouden.''

  • Verdient Verbiest niet méér aandacht volgens jou?
  • ,,Dat is natuurlijk niet zo evident. Er is al heel wat aandacht naar uit gegaan hé. De Verbiestfeesten in 1913 en 1988 waar toch een massa volk op af kwam. Het is wel zo dat velen Verbiest enkel kennen als standbeeld op de Markt of als straatnaam. Op school wordt er bij mijn weten ook niet specifiek aandacht aan besteed. Het is uiteraard ook te wijten aan de periode. Had Verbiest in de 20ste eeuw geleefd bijvoorbeeld zou de man meer tot de verbeelding spreken. (Verbiest leefde van 1623 tot 1688, nvdr.). Het is allemaal zo ver in het verleden dat het merendeel er niet echt bij stil staat. Een permanente tentoonstelling zou hier voor een positieve ommekeer kunnen zorgen meen ik.''

  • Wat betekent de figuur Arickx voor jou?
  • ,,Enorm veel. Ik was eigenlijk kind aan huis bij Valère Arickx. We hadden gemeenschappelijke interesses en hij heeft mij zéér veel bijgebracht. Ik kan hem en uiteraard zijn familie niet dankbaar genoeg zijn. Spijtig dat ik er vandaag niet kan bij zijn. De overhandiging vormt ongetwijfeld een speciaal moment voor zowel de gemeente als voor de familie. Ik druk dan ook de wens uit dat de figuur van Valère Arickx blijvend een herinnering zal oproepen aan Pittem en Egem.''

  • Je bedoelt dat de gemeente iets mag of beter moet doen om de naam in ere te houden?
  • ,,Zéér zeker! Valère Arickx heeft zoveel betekent voor de gemeente dat een eerbetoon eigenlijk het minste is wat er kan tegenovergesteld worden. Mijn stille wens is dan ook dat er misschien ooit een straat naar zijn naam wordt genoemd. Met al die nieuwe woonverkavelingen die er komen mag dit geen probleem zijn. Of misschien een culturele prijs die deze naam draagt?! Ik zeg maar zoiets hé. Maar laat het duidelijk zijn dat zo'n grootse persoon als Valère Arickx het nodige respect en eerbetoon verdient.''