Het Sint-Niklase schepencollege beslist het prestigieuze museumcomplex niet te realiseren. ,,Maar een stuk nieuwbouw is niet uitgesloten'', zegt schepen van Cultuur Annemie Wauman (CD&V). ,,We trekken eenmalig voor de komende jaren 50 miljoen frank (1.250.000 euro) uit.'' De kans dat sommige gedeelten van de collectie worden opgedoekt, blijft echter bestaan.

Het vorige schepencollege met CD&V/VLD/VU wou het museumcomplex een facelift geven en zelfs een prestigieuze nieuwbouw realiseren aan Zwijgershoek. Er werd een prijsvraag uitgeschreven waarvoor vijf ontwerpers werden geselecteerd. Het huidige schepencollege sp.a/CD&V besliste nu om in januari 2002 de jury samen te roepen en de voorontwerpen te beoordelen. De deelnemers krijgen 200.000 frank (5.000 euro) per stuk uitbetaald. Met de laureaat wordt bekeken of de aanpassing van de huidige gebouwen eventueel aan hem kan worden toevertrouwd.

,,Het grote geld voor een nieuw museumcomplex is er niet'', geeft schepen Wauman ruiterlijk toe. ,,We hoeven het budget gelukkig niet te spreiden over alle jaren van de legislatuur, maar het blijft beperkt tot 50 miljoen frank (1.250.000 euro). We weten uit ervaring dat de kosten altijd hoger oplopen dan aanvankelijk geraamd. Maar iedereen ziet dat er dringend iets moet gebeuren aan Zwijgershoek: het plafond ziet er vreselijk uit, de elektriciteitsleidingen moeten worden aangepakt. Wij realiseren de eerste fase en beseffen dat met de omvangrijke werken voor de verfraaiing van de stadskern, er financieel niet meer haalbaar is.''


Collecties
Volgens burgemeester Freddy Willockx (sp.a) verhuizen de Vrije Ateliers naar de Rode Kruisstraat in gebouwen die van het gemeenschapsonderwijs worden gehuurd. Er komt dus ruimte vrij aan Zwijgershoek waar nu permanente exposities zoals Barbierama tot de kaskrakers behoren. Volgens schepen Wauman wordt studiewerk gewijd aan de mogelijke herinrichting en welke collecties precies overleven. Het Boudelo-museum voerde vorig jaar al actie om niet naar het verdomhoekje te worden verwezen.

,,We moeten eerst weten in welke richting de renovatie evolueert'', oordeelt Wauman. ,,We hebben net contacten met de Vlaamse gemeenschap gelegd en er zit opnieuw muziek in de inrichting van een grafisch centrum in Sint-Niklaas. Die optie heeft de stad al genomen. Voor het overige is het contract met de permanente expositie Van muziekdoos tot grammofoon opgezegd, maar die overeenkomst verloopt pas tegen 2004. We hebben dus nog even tijd om alternatieven te bedenken. Ik sluit niet uit dat er collectie(s) naar een depot verhuizen. Ik geef er de voorkeur aan om bepaalde collecties grondig uit te diepen, in plaats van alle verzamelingen een schamel plaatsje te moeten schenken.''