Het kruispunt van de Damstraat en de Korte Dam is gevaarlijk door de slechte zichtbaarheid. Het gemeentebestuur wil daar iets aan doen. ,,Het liefst zouden we er een rotonde van maken'', zegt burgemeester Filip Marin (VLD). Dat de Dambrug recent als industrieel monument geklasseerd is vormt een hinderpaal. Moerbeke vecht die klassering aan bij de Raad van State.

De huizen Van Mele , zo heten in Moerbeke de vervallen woningen in de Damstraat 127 en 129, vlak op het kruispunt met de Korte Damstraat. De gemeente heeft de panden aangekocht voor 6 miljoen frank (148.739 euro), en gaat ze slopen. ,,Dat zal de zichtbaarheid op het kruispunt verbeteren'', weet Marin. ,,Het is de voornaamste reden dat het kruispunt een zwarte plek is in Moerbeke. Er gebeuren nogal wat ongevallen.''

De gemeente neemt een ontwerper onder de arm om uit te tekenen wat er met de vrijgekomen ruimte kan gebeuren. ,,In ieder geval moet het kruispunt veiliger worden'', geeft de burgemeester aan de ontwerper mee. ,,Aan de overkant van de huizen Van Mele, in de Korte Damstraat, staat nog een huis leeg. Als zou blijken dat het nodig is om ook dat te kopen en te slopen, dan gaan we dat doen.''


Flessenhals
De Moerbeekse burgervader droomt ervan om het kruispunt tot een rotonde om te bouwen. ,,Dat zou ideaal zijn. De kans is groot dat het zover komt. De ruimte ligt er. Alleen al door de sloping van die twee huizen komt er 850 m 2 ruimte vrij.''

Eén ding steekt stokken in de wielen. Het Bestuur van Monumenten en Landschappen (dat behoort tot de administratie van het Vlaamse gewest) heeft de vier Moerbeekse bruggen over de Moervaart geklasseerd als waardevol industrieel monument. De bruggen zijn gebouwd midden de jaren '40 van vorige eeuw. Hun constructie wordt vandaag de dag als historisch waardevol beschouwd. Het gaat om de Koudenbornbrug, de Terwestbrug, de Vapeurbrug en de Dambrug. De gemeente is bij de Raad van State tegen dat klasseringsbesluit in beroep gegaan. Vooral de klassering van Dambrug komt de burgemeester slecht uit. ,,Het is een brug met slechts één rijvak. Om het verkeer aan het kruispunt Damstraat/Korte Dam vlot te laten verlopen zou de brug twee vakken moeten tellen. Maar door het klasseringsbesluit moet ze blijven zoals ze nu is. Met als gevolg dat we daar nog altijd met een flessenhals zitten waar het verkeer stropt.''


Volhouden
Een rechtszaak bij de Raad van State duurt vaak jaren, en de uitkomst is onzeker. Wat als de rechter het klasseringsbesluit niet vernietigt? ,,Dan werken we verder aan de veiligheid van het kruispunt, maar zullen we rekening moeten houden met de eenvaksbrug. Of er dan nog een rotonde komt is niet zeker.''