Claudemir Torrente De Lima en Danilo Ferreira De Almeida zijn twee jonge Braziliaanse boeren. Beiden zijn voortrekkers van MST, de Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra , de beweging van landloze boeren die op geweldloze manier ingaat tegen het beleid van de plaatselijke machthebbers. Zij bezochten Lebbeke, waar het 11.11.11-comité zijn actie 2001 kadert in de strijd van MST. Geen toeval, die keuze, omdat Lebbekenaars Geert Van Damme en Maryse Vanderstraeten, begin dit jaar getuige waren van de onrechtvaardige grondverdeling in dat land.

  • Wat schort er aan die grondverdeling?
  • Geert Van Damme: ,,In Brazilië is twintig gelijk aan drie. De twintig machtigste grootgrondbezitters beschikken er samen over evenveel grond als de drie miljoen kleine eigenaars. Daarnaast hebben vijf miljoen gezinnen helemaal geen grond, zij werken als landarbeiders voor grootgrondbezitters. Landbezetting vormt hèt actiemodel van MST. De Braziliaanse grondwet staat toe dat braakliggende gronden worden onteigend, maar dat gebeurt zeer tegen de zin van de grootgrondbezitters. Boeren kamperen eerst langs de toegangswegen van een fazenda , een grote boerderij, waarvan een perceel grond in aanmerking komt. De bewakers in dienst van de grootgrondbezitters zwichten meestal voor de kracht van het getal. De families richten een voorlopig kamp in vlakbij de ingang van de fazenda. Ondertussen doen de advocaten van MST hun werk om de eigendom in handen te krijgen. Pas als dat rond is, verhuizen de gezinnen hun tenten naar het centrum van het terrein. Dat wordt in kaart gebracht en verdeeld. De hele tijd dat gezinnen samen kamperen gaat alle zorg naar onderwijs, gezondheid en gemeenschapsopbouw.''

  • Kent de actie bijval?
  • ,,Op dit moment is MST georganiseerd aanwezig in 23 van de 26 Braziliaanse deelstaten. 100.000 gezinnen leven in een bezetting. 350.000 gezinnen bouwen aan een toekomst in een assentamento , een definitieve nederzetting. Claudemir Torrente di Lima is medeleider van de bezetting Bacia, 83.000 hectaren groot. De bezetting begon in mei 1999. 1.200 families zijn erbij betrokken. De procedure tot onteigening loopt nog altijd. Danilo beschikt over twaalf hectaren grond waarvan hij het vruchtgebruik heeft. Hij teelt bonen, rijst, maïs en beschikt over een paar koeien. De boeren gaven er de voorkeur aan individueel te gaan werken.''

  • Wat gebeurt met de steun vanuit België?
  • Claudemir: ,,Die helpt ons de Latijns-Amerikaanse realiteit wereldwijd bekend te maken. Met de geldelijke steun werd bovendien een radiozender aangekocht die ons toelaat onze actie lokaal te verspreiden en correct toe te lichten. Als MST krijgen we immers geen ruimte in de media.''

    Van Damme: ,,11.11.11 zette ook zijn schouders onder het Internationaal Tribunaal dat begin van dit jaar in Brazilië georganiseerd werd en zorgt voor de administratieve voorbereiding van de dossiers die MST bij de Europese Unie indient.''

  • De Sint-Maartenquiz, een quiz voor het Zuiden, wordt georganiseerd op zaterdag 10 november in 't Toreken. Aanvang: 19.30 uur. Op dezelfde plek loopt op zondag 11 november, van 14 tot 17.30 uur, een pannenkoekennamiddag. Info: O52-41.37.79, 0474-93.84.81, http://meerskant.org (Geert Van Damme).