De chirogroep Regenboog uit Nederboelare heeft twintig jaren op de teller staan, maar dat is er niet aan te merken. De vereniging blijft jong en dynamisch en zet dat op zondag 4 november extra in de verf tijdens de jubileumviering 20 jaar Regenboog . Ex-chiroleden en een multimediaal optreden zullen kleur geven aan het Regenboog-feest.

Christel Cock is begeleidster van de groep en bereidde mee het jubileumfeest voor. Regenboog ging ooit als meisjeschiro van start. Christel Cock: ,,In 1981 werd de groep onder impuls van pastoor Limpens opgericht. Er waren meteen dertig leden, uitsluitend meisjes. Sedertdien ging het ledenaantal op en af, maar de voorbije jaren is er een gestage toename. Momenteel telt onze jeugdvereniging veertig leden. In 1998 werd de groep gemengd toen de chirowerking in Zarlardinge, waar er jongens en meisjes waren, stopte.''.

De groep heeft christelijke roots. ,,Onze vereniging blijft christelijk geïnspireerd maar dat speelt steeds minder een rol'', merkt Christel Cock op. ,,In de jaarwerking zijn wel nog enkele momenten waarbij even wordt stilgestaan bij onze christelijke wortels. Maar eigenlijk zit die christelijke boodschap in onze werking vervat. Die heeft drie pijlers: innerlijkheid, rechtvaardigheid en elkaar graag zien. Rond deze thema's wordt tijdens onze zondagvergaderingen gewerkt.''


Groepsgevoel
,,De chiro blijft boeien'', licht Christel Cock enkele troeven toe. ,,Voor jongeren is het vaak de groep waarop ze in alle omstandigheden kunnen terugvallen. Ze leren ook zelf verantwoordelijkheid dragen. De kleintjes komen dan wel vooral om te spelen, de ouderen spreekt het groepsgevoel dan meer aan. We merken ook dat kinderen die het thuis of op school moeilijk hebben bij ons wel goed aarden. Zij vinden hier het respect dat ze elders missen.''

Het jubileumfeest start met een misdienst. ,,Na de misviering is er een samenzijn van vijftig oud-leiders. Vanaf 20 uur is er in zaal De Reep een twee uur durend spektakel.

Daarbij wordt op een heel ludieke manier, met onder meer toneel en dans, het levensverhaal van onze chiro in beeld gebracht'', rondt Christel Cock af.