Amper anderhalve maand na de heropening van de Megatempel in de Solariumdreef in Destelbergen is het weer hommeles in de Damvalleistraat. Buurman Guy Colpaert, zaakvoerder van Damvallei-Kristalbad, maakte een klachtendossier over overlast door dancingbezoekers over aan het bestuurscollege. Meteen reden voor burgemeester De Pauw om niet in te gaan op het verzoek van eigenaar Robert De Maesschalck om te mogen open blijven tot 7 uur 's ochtends.

Sinds de heropening op 15 september van de voormalige Boccaccio, tegenwoordig bekend als Megatempel, leek er geen vuiltje meer aan de lucht te zijn. De Maesschalck spaart kosten noch moeite om alles rustig te houden en voorziet in tal van portiers en parkeerwachters. Zodoende krijgen luidruchtige herrieschoppers en drugsgebruikers geen kans meer. Guy Colpaert, zaakvoerder van het Damvallei-Kristalbad, laat in een recente brief aan het college echter een andere klok luiden. Colpaert klaagt dat er geen toezicht meer is aan het kruispunt Damvalleistraat-Schipgrachtstraat en dat werkt allerlei overlast in de hand.


Rodeorit
Daardoor was hij op 20 oktober genoodzaakt om politiehulp in te roepen toen drie wagens op zijn parking een rodeorit hielden. De luidruchtige inzittenden zouden het al te gortig gemaakt hebben door onder meer te urineren op zijn domein. Volgens Colpaert, die in bedekte termen ook drugsgebruik insinueert, zou deze verslechterende situatie al vier weken aan de gang zijn. Zo zou er ook in de nacht van 13 op 14 oktober geroepen, getierd en zelfs gevochten geweest zijn op de parkings.

Exploitant Robert De Maesschalck en zijn advocaat Luc Boxstaele gewagen van een tendentieuze houding van Colpaert en voelen zich geviseerd. ,,Waarom wacht hij vier weken om een sein te geven dat er problemen zijn? Iedereen heeft een brief ontvangen dat bij het minste probleem direct contact met ons kan worden opgenomen. De onkosten hiervoor worden zelfs vergoed. Er is echter geen proces-verbaal opgemaakt over de door Colpaert vernoemde feiten. En ook vreemd dat de drie buurtverantwoordelijken geen klachten te melden hebben vanwege de andere bewoners'', stellen De Maesschalck en Boxstaele.


Drugsoverlast
,,Drugsoverlast is bovendien een zaak van de politie. De Megatempel heeft gedaan wat ze kon. De uitbater is ter plaatse gekomen om de amokmakers in te tomen en ze worden definitief de toegang tot de zaak ontzegd. We doen al het mogelijke. Colpaert krijgt de parkeerwachter mét hond aan zijn pand, zoals gevraagd. Hem tienduizend frank per weekend betalen, zoals hij vroeger wou, kan echter niet meer'', aldus De Maesschalck.

De beweringen van Colpaert betekenen voor de Megatempel alvast een lelijke streep door de rekening. De dancing wou het sluitingstijdstip verlaat zien tot 7 uur maar burgemeester De Pauw weigerde. ,,Het uitgangsgedrag van jongeren is zodanig gewijzigd dat het voor ons niet leefbaar is om al om 5 uur te sluiten'', legt De Maesschalck uit. ,,Bovendien is 7 uur ook beter voor de omwonenden. De meesten zijn dan al wakker en dan stoort het zeker niet als portieren worden dichtgeklapt en auto's vertrekken.''

Burgemeester De Pauw voorziet alvast extra politietoezicht. ,,We willen op zeker spelen, ook al zijn er voorlopig geen klachten van andere buren. Eerst de proefperiode uit doen, daarna zien we wel'', besluit De Pauw.