De eerste maand dat de Vlaanderenstraat opnieuw open staat voor doorgaand verkeer richting Laurentplein, is zonder grote files gelopen. Ook bij De Lijn, vooraf grote tegenstander van de ingreep, stellen ze dat vast. Volgende week wordt de nieuwe verkeerssituatie officieel geëvalueerd, maar bij die eerste tussentijdse evaluatie zullen dus geen problemen opduiken.

Sinds 1 oktober kan je langs de Vlaanderenstraat doorrijden tot op het Laurentplein. Dat is één van de wijzigingen in het mobiliteitsplan die afgesproken werden in het bestuursakkoord. Voorlopig gaat het om een proef van drie maanden, tot het einde van het jaar dus. Dan wordt de knoop definitief doorgehakt.

,,Totnogtoe hebben we nauwelijks problemen'', geeft woordvoerder Frank Vanden Bulcke van De Lijn toe. ,,Vooraf hadden we gevreesd dat onze trams veel tijd zouden verliezen in de file, maar dat is vooralsnog niet het geval.''

Bij De Lijn hebben ze een alarm-drempel ingebouwd. ,,Zodra de trams structureel 30 seconden of meer tijd verliezen, gaan we bij het stadsbestuur aan de alarmbel hangen en vragen we ingrepen. Dat hebben we nog geen enkele keer moeten doen. Soms zijn er wel vertragingen van 30 seconden of meer, maar die zijn zeker geen regel.''

Vanden Bulcke waarschuwt wel dat deze eerste positieve evaluatie voor De Lijn nog geen eindoordeel inhoudt. ,,Zo willen we vanaf nu wel eens zien wat het effect is nu de werken aan de Capitole afgelopen zijn. In oktober stonden er daar voortdurend vrachtwagens, wat het inrijden van de Vlaanderenstraat minder aantrekkelijk maakte.''

Ook de Gentse schepen van Mobiliteit Karin Temmerman (SP) ziet nog geen problemen in de Vlaanderenstraat. Toch waarschuwt ook zij voor voorbarige conclusies. ,,De echte test-maand wordt december, met de koopjes.'' (TOD)