Na de gigantische operatie voor de Eurotop, is de Gentse politie volop in de weer met extra veiligheidsmaatregelen voor de omschakeling van de frank naar de euro. Vooral rond E-day zal er meer politie in de straten te zien zijn. Maar een aparte euro-eenheid komt er niet. Ook zullen nogal wat banken en bedrijven tijdelijke krachten in dienst nemen voor extra beveiliging of om de rijen aan de kassa's niet te lang te maken. Bepaalde grote zaken zullen voor de veiligheid hun oude Belgische geld kunnen perforeren.

,,We zijn al begonnen. Maar we blijven liefst discreet'', zegt commissaris Luc Van Ginniken. Hij coördineert voor de lokale politie de operatie. ,,Als we nu zeggen waarmee we bezig zijn, zou dat bepaalde mensen kunnen wakker maken.''

Het fenomeen leeft wel bij heel wat handelaars. De preventiecel van de politie krijgt veel vragen binnen. ,,De zone Gent sluit zich aan bij de nationaal voorgestelde maatregelen. Gentse agenten hebben een opleiding gekregen in de Groendreef. Door die samenwerking kunnen we professioneler werken. Nu is er nog geen enkele euro te zien, maar ze zijn al bezig'', zegt Van Ginniken.

Op Gents vlak overlegt de politie met drie doelgroepen. Dat zijn de banken en de Post (de geldhandel), de groothandelszaken en de kleinhandel. De preventiecel van de politie volgt de vergaderingen op Binnenlandse Zaken. Ook de burgemeesters zijn al uitgenodigd voor een laatste overleg.


Straatbeeld
,,Gent heeft ervoor gekozen om alle afdelingen van het korps te laten meewerken. Elke afdeling zet zich in met haar haar knowhow. Een wijkagent zal aandacht hebben voor het eurorisico waarmee hij in zijn dagelijkse taak wordt geconfronteerd. Dat geldt ook voor de motards en de Draken (fietsbrigades). Maar wij richten geen aparte eenheid op. Wij hebben ook fenomeencoördinatoren. Zij bekijken fenomenen en volgen die op. Dat gaat bijvoorbeeld over autocriminaliteit. Een van die mensen bestudeert de euro-omschakeling'', legt Van Ginniken uit.

Wanneer de bedreiging groter wordt, zal de politie de maatregelen aanpassen. ,,Je zult het merken in het straatbeeld. Het zal zowel om geüniformeerde en herkenbare patrouilles gaan, maar ook om discrete patrouilles. Het risico bepaalt de verhouding. Tijdens de periode met het hoogste risico zullen er 24 op 24 uur ploegen rondrijden. We hebben de handelszaken ook in kaart gebracht en vragen de sector om maatregelen te nemen. Bepaalde banken en winkels nemen tijdelijk personeel in dienst.''


Perforeren
Banken en zaken beschikken over dubbel zoveel geld in de risicoperiode. Toch zal het risico beperkt zijn, meent Van Ginniken. Een van de maatregelen is het perforeren van de oude biljetten aan de groothandel. ,,Dat zal het einde versnellen. Een volle zak met geperforeerd geld mag je dan op straat zetten. Niemand kan er iets mee doen. Indien iemand toch een geperforeerd biljet aanbiedt, wordt dat opgevolgd. We zullen wellicht niet tot einde maart actief moeten zijn. Banken en groothandels zullen beginnen perforeren als ze denken dat ze die biljetten niet meer nodig hebben en ze ze moeten afvoeren. Daardoor zullen er veel minder risicovolle geldtransporten zijn. Let op. Niet elke winkelier mag dat doen. Het is beperkt. Anders wordt het onbeheersbaar'', vertelt de coördinator.

Hoelang de veiligheidsoperatie duurt, is niet bepaald. ,,We zullen dat bekijken als het risico vermindert'', luidt het.

Voor de politie is dit alweer een bijkomende opdracht. Met de Eurotop, de top van Laken en de start van de lokale zones is het een zwaar jaar. Daarom zijn afwijkingen toegestaan op het Mammoetakkoord. De politie staat maar vakantie toe als het kan.