De blikvangers langs vier wegen in de gemeente Zoersel worden deze week verwijderd. Het college besloot na enkele waarschuwingen deze ludieke ,,blikjesnetten'' af te voeren omdat arbeiders elke week in de omveing van de vangnetten een sluikstort moeten opruimen.

De blikvangers werden twee jaar geleden geplaatst om drankblikjes -- voornamelijk van de schoolgaande jeugd die met de fiets passeerde -- te verzamelen. ,,Omdat er op een aantal plaatsen in de gemeente waar de scholieren passeerden, veel drankblikjes in de grachten werden aangetroffen, plaatste de gemeente op strategische plaatsen blikvangers,'' verduidelijkt Kris Ryckaert van de milieudienst.


Verzamelplaats
,,In theorie was het een goed idee, want zo zouden de blikjes niet meer verspreid in de gracht liggen. De praktijk draaide echter anders uit. Er werden niet alleen blikjes in het net gegooid, maar de omgeving van de blikvangers werd een verzamelplaats van allerlei afval: flessen, plastic zakken, verpakkingen enzovoort. Allemaal afval dat in de grijze zak thuishoort. Allerlei oproepen, ondermeer via het gemeenteblad, hielpen niet.''

Blikjes en flesjes horen thuis in de afvalbak, redeneert het gemeentebestuur. Wie afval in de grachten en op de bermen gooit, riskeert een boete. (MSR)