De 1 mei-viering lokte vorig jaar heel wat dorstigen naar de Hollandse Vismijn, een volkscafé aan de Vismarkt. 's Avonds liep een en ander echter serieus uit de hand. Er ontstond een tumult waarbij ook de toegesnelde politie in de klappen deelde. De aanstokers moesten zich gisteren voor de correctionele rechtbank in Brugge komen verantwoorden.

Xavier Z. (31), Manuel V.L. (30), Johnny D. (33), die aangehouden verscheen, en Fritz V. (39), allen uit Brugge, werden beticht van weerspannigheid. Johnny D. zou ook een politieagente opzettelijk hebben geslagen.

Volgens de burgerlijke partij behoren de vier tot de harde supporterskern van Club Brugge. Toen er tumult ontstond, belde de uitbater naar de politie die een vijftiental agenten ter plaatse stuurde. Toen ze naar binnen wilden gaan, probeerde men hen dat op alle mogelijke manieren te beletten. Een agent werd hardhandig op straat gezet, een vrouwelijke agente was twee dagen werkonbekwaam.

De burgerlijke partij vorderde tegen Johnny D. 85 euro schadevergoeding voor de agente en tegen alle vier 250 euro morele schadevergoeding wegens weerspannigheid.

Ook de hulp van de uitbater, die een flink pak slaag kreeg, stelde zich burgerlijke partij, evenals de uitbater zelf, die zijn café enkele uren vroeger moest sluiten en de winstderving op 200 euro becijferde.

De procureur had het over sfeerbedervers, niet alleen in het uitgaansmilieu, maar vooral ook tijdens en na voetbalmatchen. Xavier Z. verkeert in staat van wettelijke herhaling en Manuel V.L. werd al meerdere keren veroordeeld voor hooliganisme. De procureur vroeg dat er hen een stadionverbod zou worden opgelegd, met voor de derde en de vierde beklaagde bijkomend een aantal uren dienstverlening.

Xavier Z. had slechts een gering aandeel in de feiten en maakte zich enkel schuldig aan weerspannigheid, zei zijn raadsman. Manuel V.L. werd naar verluidt ten onrechte door de kelner aangeduid als de aanstoker van het tumult, waarop hij door het lint ging en de kelner slagen gaf, aldus zijn advocaat die een matige straf zonder stadionverbod vroeg.

De agente die zich burgerlijke partij stelde, kreeg geen slagen van Johnny D. Ze maakte een misstap toen ze het café verliet. Eigenlijk ging het dus om een arbeidsongeval, zei de advocaat van D., die het ook immoreel vond dat de caféuitbater nog van winstderving durfde spreken nadat hij al de hele dag iedereen had opgegoten.

Fritz V. had de vechtenden uit elkaar willen halen. Zijn laatste correctionele veroordeling dateert van 1984, zei zijn advocaat, die de vrijspraak of een straf met uitstel vroeg.

Vonnis op 13 juni. (CG)