De leegstaande Weylerkazerne in de Hugo Losschaertstraat wordt een hotel. Het stadsbestuur stelde zijn houding bij en verleende aan eigenaar Paul De Grande, antiquair uit Snellegem, daarvoor nu toch een stedenbouwkundig attest. De architectenassociatie Groep 3 uit Sint-Anna heeft nu een jaar om een bouwaanvraag voor te bereiden.

,,De stad wilde jarenlang het liefst woningen in het voormalige Theresianenklooster en was ook gebonden door de hotelstop'', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Moniek Claus-Boydens, ,,maar omdat het pand al die jaren niet herbestembaar is gebleken, staan we toch, ondanks de hotelstop, een hotelfunctie toe. Het nieuwe ruimtelijke structuurplan voor Brugge laat deze uitzondering toe voor onbestembare panden. Ook onze eigen dienst Monumentenzorg is altijd voorstander geweest van een hotel in de Weylerkazerne.''

De Weylerkazerne is niet beschermd als monument maar het ligt voor de hand dat Paul De Grande het prachtige, maar verloederde, kader van de kazerne zal behouden en het hotel in het bestaande pand zal willen onderbrengen. Het pand beschikt ondermeer over een kloostergang rond twee binnentuinen.


Overeenkomst
,,In 1993 verleende de stad voor de Weylerkazerne een stedenbouwkundig attest waar hotel, woningen, studio's als mogelijkheden open werden gehouden. Maar in 1999 stelde het schepencollege zijn houding bij. Onder de invloed van de hotelstop werd de functie ,,hotel'' uit het nieuwe stedenbouwkundige attest geschrapt'', zegt Hein Verbeke van de Groep 3.

,,Met een stevig dossier hebben wij de stad nu van houding kunnen doen veranderen.'' Belangrijke voorwaarde van de stad was wel een juridische overeenkomst tussen de Argo, de vorige eigenaar van de Weylerkazerne, en de huidige eigenaar Paul De Grande.

,,De stad was bang voor juridische problemen omdat de Argo de Weylerkazerne indertijd heeft moeten verkopen met een stedenbouwkundig attest waar een hotelfunctie niet mogelijk was. Het schepencollege had er moeite mee dat Paul De Grande nu een meerwaarde zou realiseren. We hebben dit bezwaar uit de weg geruimd door met de Argo een juridische overeenkomst te sluiten waarbij de vorige eigenaar een compensatie krijgt als De Grande in de Weylerkazerne een hotel mag inrichten'', aldus Hein Verbeke.