De hogere prijs voor de huisvuilzakken in Wevelgem (nu één euro, voorheen 0,40 euro) heeft een gunstige invloed op de hoeveelheid restafval. In de eerste maand dat die duurdere zak in gebruik is, verminderde het restafval meteen met zestien procent. ,,Hiermee is aangetoond dat een duurdere zak wel degelijk leidt tot het verminderen van de afvalberg'', aldus Marcel Berton, voorzitter van de intercommunale IVMO.

Of dat in Menen, waar op 1 juni de prijs van de zak verhoogt, ook het geval zal zijn, is nog af te wachten. Schepen Johan Mahieu van Wervik deelt tussendoor mee dat de prijs van de huisvuilzak in Wervik alvast dit jaar niet verhoogt.

Aan Joris Vandecasteele, directeur van de IVMO, vroegen we hoe die hoeveelheid afval ineens zo drastisch kan verminderen. ,,Men denkt inderdaad dat het afval niet zo maar kan verdwijnen. Er zijn toch enkele aanduidingen. Sinds men in Wevelgem wist dat de prijs van de restafvalzak drastisch zou verhogen, schaften veel Wevelgemnaars zich een compostvat aan. We vernamen dat er ook heel wat mensen nu enkele kippen zijn gaan houden. Wellicht gaat men in Wevelgem nu ook beter nadenken bij aankopen en vermijdt men onnodig verpakkingsmateriaal .''

Is een deel van dat restafval niet terechtgekomen bij het zwerfvuil en bij sluikstorten? ,,Dat zal zeker zo zijn'', klinkt het. ,,Als we echter zien dat de grootste hoeveelheid zwerfvuil bestaat uit blikjes, dan heeft dat toch niets te maken met die duurdere prijs van de zak. Blikjes kunnen terecht in de goedkope PMD-zak en zelfs gratis op de containerparken. Wevelgem zal alvast uitpakken met een gerichte campagne tegen het zwerfvuil.''


199 kg restafval
Met 199 kg restafval in 2001 scoren de drie aangesloten IVMO-gemeenten slechter dan het Vlaams gemiddelde (172 kg). Marcel Berton: ,,Het is merkwaardig dat Wevelgem het veel beter doet met 180 kg per inwoner dan Wervik (196 kg) en Menen (200 kg). Een verklaring hiervoor hebben we niet. We zijn wel op de goede weg, want in 2000 bedroeg dat restafval voor de IVMO nog 225 kg.'' Om het comfort van de bezoeker te verhogen, worden de containerparken van Lauwe en Geluwe uitgebreid. Berton: ,,Die werken moesten al gedaan zijn, maar door het slechte weer is de ondergrond nog onvoldoende draagkrachtig en kan er geen beton worden gestort. Zodra dat mogelijk is, gebeurt dat.''