Het Beverse gemeentebestuur gaat in de eerstkomende jaren fors investeren in de uitbreiding en verbetering van de gemeentelijke sportinfrastructuur. De eerste projecten zijn door de gemeenteraad goedgekeurd. Het gaat onder meer om de aanleg van een voetbalterrein in kunstgras in de sportzone in Beveren.

Het bewuste terrein is speciaal bestemd voor de jeugdploegen van KSK Beveren. De aanleg van zo'n voetbalveld in kunstgras is vrij duur. Het kostenplaatje bedraagt 600.000 euro. Maar het biedt het voordeel dat het in alle weersomstandigheden bespeelbaar blijft en ook achteraf weinig onderhoud vergt. ,,Deze grasmat is ideaal om baltechnieken aan te leren. Aanvankelijk stuitte zo'n uitvoering op wat weerstand. Maar na het bezoek aan enkele dergelijke terreinen was er meer duidelijkheid'', aldus schepen van Sport Ludo De Block (kartel).

In Melsele smeken ze al enkele jaren om een tweede voetbalterrein en een oefenveld. Daar krijgen ze uiteindelijk ook hun zin. Ze moeten het wel stellen met traditionele terreinen. Dat betekent dat de terreinen niet meer tegen het volgende voetbalseizoen speelklaar zijn. De kostprijs bedraagt 360.000 euro. De sp.a-fractie vond dat het hoog tijd is dat er iets gebeurt aan deze accommodatie. ,,Als het nog tot 2004 duurt vooraleer de terreinen kunnen gebruikt worden, dan moet de club zich maar behelpen met het heraangelegde B-terrein. Dat leverde echter niet de gewenste kwaliteit op'', aldus raadslid Roland Gansbeke.


Sportschuur
Ook het voetbalterrein van Kieldrecht krijgt een grondige ontwateringsbeurt. Daarnaast staan er nog talrijke andere projecten op het investeringsprogramma van de sport met onder meer de bouw van een sportschuur in Verrebroek, een clubhuis voor de base- en softballclub en verbeteringen aan de sporthal en het zwembad in Kieldrecht. Alles samen goed voor ongeveer 1 miljoen euro. (GVG)